Bristen på fysioterapeuter börjar märkas i form av högre löner. Det visar Fysioterapeuternas senaste löneenkät. På en arbetsplats har personalen fått 25 procents löneökning för att stanna kvar. 

Foto: Colourbox

”I november 2016 var det stor personalbrist på min arbetsplats och till slut var vi bara 1,75 tjänster kvar och vi skulle egentligen vara ca 7 årsarbetare. Då fick en av oss två kvarvarande erbjudande om annat arbete och var på väg att säga upp sig när ledningen äntligen reagerade. De ville verkligen vända trenden och få oss att stanna och kunna locka till sig fler fysioterapeuter så de höjde våra löner med ca 25%. Nu ett år senare är vi fullbemannade och alla som blivit anställda efter vår höjning har fått lön i samma klass som oss. Vi hoppas att fler kan få nytta av våra höjda löner!”

Så skriver en fysioterapeut i förbundets senaste löneenkät, som skickades ut till anställda medlemmar i slutet av förra året. Enkäten skickas ut årligen, och en del väljer att också lämna egna kommentarer när de svarar.
– De brukar oftast handla om en frustration över att man inte får upp sina löner, säger förbundets ombudsman Therese Barrington. Men nu har vi för första gången fått in kommentarer som visar att det finns arbetsgivare som fattat galoppen.

Fler röster ur enkäten:
”Jag lyckades i år höja min lön från 26 500 till 30 000kr. Detta för att vi fått en rad nyanställningar som kommit in på högre lön. Jag begärde att min lön skulle justeras i nivå med mina kollegor. Så det är bra att känna till lönepolicyn men oxå tänka utanför boxen på ett strukturellt plan när lönen ska förhandlas. Hur man ligger i jämförelse med kollegor och ffa nyanställda.”

Det är verkligen vår marknad nu. Det saknas sjukgymnaster överallt. Vi behöver stötta varann, speciellt nyexaminerade att våga begära bättre löner. Jag får mellan 34 och 40 om jag går över till en kommun imorgon dag och mitt landsting har äntligen börjat fatta att även de måste hänga på nu så det är en revision på gång för att inte tappa kompetens hela tiden.”

Att arbetsgivare tar fram plånboken för att vinna rekryteringskampen i ett läge där det råder brist på fysioterapeuter är något som bör ses som en möjlighet för den som redan är anställd, menar Therese Barrington.
– Har arbetsgivaren förstått hur tillgång och efterfrågan styr så förstår de förhoppningsvis att även befintlig personal måste följa med i löneutvecklingen. I löneavtalets intentioner står det att arbetsgivaren ska kunna motivera lönen. Kan ingen förklaring ges så kan medlemmen alltid höra av sig till arbetsplatsombudet för diskussion.

Fotnot: Läs mer om den höga efterfrågan på fysioterapeuter i TEMA: Arbetsmarknad i nästa nummer av Fysioterapi som kommer den 8 februari.