Årets fysioterapeut heter Clarissa Gnatt och jobbar i Bromölla. Där har hon byggt upp ett unikt gym som gjort steget kort från fysioterapin in i friskvården. Nu prisas hon för entreprenörsandan som fått 1 000 invånare i rörelse.

Årets fysioterapeut 2018 Clarissa Gnatt hoppas kunna inspirera andra. Foto: Agneta Persson

Ett öppet klimat där personalen ges utrymme att förverkliga sina idéer. Så beskriver Clarissa Gnatt sin arbetsplats vårdcentralen TryggaKliniken i Bromölla. Med de förutsättningarna har hon kunnat förverkliga den idé som gjort att hon nu fått utmärkelsen Årets fysioterapeut 2018.
– Jag kom till Bromölla som nyexaminerad för fyra år sedan, berättar hon. Kliniken var nystartad, och nytänkande. Ingen är rädd att ställa frågor här eller komma med förslag, för allting tas emot. När jag tog upp med min chef att det skulle vara lättare att utföra mitt yrke om jag har bra utrustning och en bra yta så började vi diskutera möjligheten att starta ett gym som hänger ihop med kliniken.

Och så blev det. Chefen (läkaren och vårdcentralens grundare Fredrik Mogren) ordnade lokal, i övrigt fick nybakade fysioterapeuten Clarissa Gnatt det yttersta ansvaret för gymet och utrustningen.
– Egentligen visste jag inte hur jag skulle göra, så jag hade en väldigt bra dialog med min chef. Och när vi två inte längre räckte till så anställdes en instruktör som hjälpte oss och som också gjorde gymet ännu bättre med nya idéer.
Gymet blev snabbt populärt och växte sig allt större. En vägg slogs ut, mer utrustning köptes in. Clarissa behövde avlastning för att kunna sköta sitt jobb som fysioterapeut på kliniken, och därför rekryterades en verksamhetschef som tog över ansvaret för gymet. I dag är 1 000 av Bromöllas knappt 8 000 invånare medlemmar i gymet. Att det är öppet för alla gör att det är en blandning av patienter och vanligt gymfolk, unga och gamla, vana och ovana, styrkelyftare och konditionstränare.

Ett gym i anslutning till vårdcentralen förekommer ju även på andra ställen. Vad gör just det här så speciellt?
– Att vägen dit är så lätt. Den som inte har varit speciellt intresserad av träning, eller kanske inte har vågat, har genom fysioterapin fått en väldigt enkel väg in i friskvården, säger Clarissa.
Fysioterapeuterna rör sig ofta ute i gymet och många privatpersoner passar på att ställa frågor. Det kan vara småsaker som de undrar om de kan söka hjälp för.
– Eftersom kliniken ligger i samma byggnad blir steget väldigt kort, och jag tror det leder till att vissa söker hjälp innan besvären blir alltför stora. Många behöver ju fortsätta träna efter en rehabilitering för att inte få tillbaka sina besvär. Det kan vara ett stort steg att köpa gymkort, och att träna hemma kanske inte blir av. Men många fortsätter hos oss även när de slutat vara patienter eftersom det känns lätt och för att de är trygga i den miljön. Det är väldigt lätt att underhålla det de har byggt upp med hjälp av oss.

Att bli Årets fysioterapeut är stort och fint, säger Clarissa Gnatt. Det är en titel som kan öka intresset kring olika områden, tror hon. Själv har hon till exempel inspirerats mycket av förra årets vinnare, Mia Fernando som är specialist i kvinnors hälsa.
– Jag började läsa hennes blogg, och den har inspirerat mig till att starta gruppträning för postgravida kvinnor i hur man får ihop magmuskeldelning, och hur man tränar rätt under och efter en graviditet.
Att hon nu själv fick titeln kom som en stor överraskning, säger hon.
– Det finns ju jättemånga duktiga fysioterapeuter. Men jag är väldigt glad, och det känns häftigt att jag har vunnit! Att just jag lyfts fram, och det jag har gjort, kanske kan inspirera andra att göra likadant.

Fotnot: I Fysioterapi nr 5 som kommer 18 oktober kan du läsa mer om Clarissa Gnatt.

  • Juryns motivering för Årets fysioterapeut 2018:

    Med stor uthållighet, starkt engagemang och entreprenörsanda har Clarissa nått ut med fysioterapi till ett helt samhälle och fått en hel ort på fötter. Genom att bygga en bro mellan hälso-och sjukvård, egenvård och rehabilitering har hon skapat en hälsofrämjande mötesplats för gammal som ung, vältränad som otränad där alla ges möjlighet att ta kontroll över och förbättra sin hälsa. Clarissa visar vägen för hur en verksamhet kan byggas upp och bedrivas för framtidens hälso-och sjukvård där rehabilitering kompletteras med hälsofrämjande och förebyggande insatser.
    Med sin förmåga att engagera ett helt samhälle för en bättre hälsa sprider Clarissa föredömligt kunskap om fysioterapi och dess positiva effekter på hälsan. Genom sitt arbete har Clarissa tagit vara på fysioterapins möjligheter till gagn för patienter och invånare samt för professionen.”