En deltidssjukskriven privatpraktiker i Skåne nekas av landstinget att sälja sin verksamhet. Anledning: Han jobbar inte heltid. Nu driver Fysioterapeuterna ärendet rättsligt.

Förbundet har sökt prövningstillstånd i kammarrätten efter att ha förlorat ärendet i förvaltningsdomstolen. Foto: Colourbox

Den privatpraktiserande fysioterapeuten har samverkansavtal med landstinget och jobbar på den nationella taxan. Nu vill han sälja sin verksamhet genom en så kallad ersättningsetablering, där rätten att ingå samverkansavtal med landstinget övertas av köparen. Men landstinget säger nej, med hänvisning till att han arbetar deltid och därmed inte uppfyller heltidskravet.

Sedan mannen 14 år tidigare blev arbetsskadad jobbar han 50 procent, andra halvan får han sjukersättning från Försäkringskassan. Den nedsatta arbetsförmågan är godkänd av landstinget, som också har sänkt kraven på verksamhetens omfattning för att privatpraktikern inte ska få problem med heltidskravet. Men nu när han vill göra sig av med etableringen säger alltså landstinget nej – med hänvisning till att han inte uppfyller just heltidskravet.
– Min bedömning är att heltidskravet inte kan vara kopplat till rätten att få sälja, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Martha Gurmu. Kan du inte jobba heltid så är det inget som ska straffa sig på det här viset. Jag menar att det är diskriminering.

Martha Gurmu överklagade landstingets beslut till förvaltningsdomstolen, men förlorade. Nu hoppas hon på prövningstillstånd i kammarrätten.
– För oss är det ett principiellt viktigt beslut, säger hon. Ska heltidskravet gälla vid försäljning så slår det hårt mot våra medlemmar. Vi har omkring 1 500 fysioterapeuter inom den nationella taxan i dag, och alla jobbar inte heltid.
Martha Gurmu upplever en hårdnande attityd från landstingen när det gäller den nationella taxan. Dels genom en striktare tillämpning av lagen och fler revisioner. Dels genom en ökad ovilja att diskutera sig fram till en lösning.
– För fem år sedan processade vi inte i de här frågorna, säger hon. Vi diskuterade och kom överens. Men i dag hittar de på egna tolkningar och säger att det är de som gäller. I fallet med mannen som nekas försäljning har till exempel landstinget gått ut till våra medlemmar och sagt att det nu finns en rättspraxis. Men det gör det ju inte eftersom jag har överklagat. Först när kammarrätten har fattat beslut finns det en praxis.

Fotnot: Läs mer om nationella taxan i nr 2-18 av tidningen Fysioterapi, som kommer ut den 12 april.