Att födas med ryggmärgsbråck, spina bifida, ger ofta fysiska, medicinska och kognitiva nedsättningar och personer med diagnosen behöver stödinsatser avpassade efter var i livet de är. Det visar ny forskning.

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning. Symtomen varierar utifrån hur stort bråcket är och var på ryggraden det sitter. I sin avhandling har Martina Bendt kartlagt personer med diagnosen. Den första avhandlingsdelen inriktades på deras hälsa och vardag. Den visar att hälften använde rullstol och att det var vanligt med hydrocephalus, skolios, kognitiva nedsättningar, övervikt och fysisk inaktivitet.

Slutsatser hon drar är att vuxna med spina bifida ofta har både fysiska, medicinska och kognitiva nedsättningar och behöver livslångt personanpassat stöd. Yngre med diagnosen har mer komplexa problem och kan behöva mer insatser när de åldras. I avhandlingens andra del användes ett sensorbaserat gånganalyssystem för att undersöka gång- och balansförmåga och om den påverkas av en samtidig kognitiv uppgift. Gång- och balansfunktionen var nedsatt och framför allt gången påverkades av den kognitiva uppgiften. Det kan öka fallrisken, och rullstol kan därför vara ett klokt val i vissa situationer, konstaterar Martina Bendt.

Bendt. Adults with spina bifida: from health and living conditions to motor-cognitive performance. Karolinska institutet, 2022

Annika Olsson
frilansskribent

Kartläggningen visar att hälften av deltagarna i studien använde rullstol. Bild: Colourbox