Antalet specialister på Arbetsförmedlingen ska halveras. En nedmontering av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som kan leda till ökad utslagning, befarar fack och anställda.

I dag är 32 fysioterapeuter anställda på Arbetsförmedlingen. Foto: Linda Broström

Hälften av Arbetsförmedlingens drygt 900 specialister ska bort som en konsekvens av Januariöverenskommelsen och Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Till specialiststyrkan hör fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socialkonsulenter och psykologer som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med någon form av funktionsnedsättning.
– De här människorna vet ofta inte vad de kan, och en del tror inte att de kan något alls, säger en fysioterapeut på Arbetsförmedlingen som vill vara anonym.

Fysioterapeuternas uppdrag är bland annat att klargöra arbetsförutsättningar och göra anpassningar på arbetsplatserna. Ibland räcker det med samtal, ibland krävs det större insatser.
– Vi har ställen dit man kan gå och utföra olika arbetsuppgifter i upp till sex veckor för att med standardiserade, valida och reliabla metoder se vad man klarar av och vad som är problematiskt, säger fysioterapeuten. Där kan vi prova olika anpassningar. Det kan vara fysiska, men också handla om hur man organiserar sina arbetsuppgifter. Kanske behöver man jobba i ett lugnare tempo, eller ta fler pauser. De flesta vill ju jobba och blir förtvivlade när det inte funkar.
En halvering av specialiststyrkan kommer att få stora konsekvenser för dem som behöver mycket stöd för att komma ut i arbetslivet, befarar hen.
– Det är en snabb nedmontering av vår sociala välfärd. Jag tror en följd blir att vi får fler hemlösa på gatorna.

Linda Löfgren, ordförande Saco-S inom Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete, ser också ett ökat utanförskap som en trolig konsekvens av de kraftiga nedskärningarna.
– Det här är en grupp människor som inte kommer få den hjälp och stöd som de tidigare har fått, säger hon. Specialisterna är väldigt bra på att se förutsättningarna hos dem. Vi kan genom anpassningar och olika typer av stöd hitta arbetsgivare som kan anställa, trots hinder. Nu kommer vi såklart inte längre kunna göra lika mycket för dem. Dessutom går myndigheten mot att bli en kontrollmyndighet, så man undrar ju vart den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer ta vägen och vem som ska utföra det uppdraget.
Förändringarna går för fort, säger hon, något som facket flera gånger poängterat.
– Jag vet inte om man tänker sig externa eller privata aktörer framöver i stället för oss specialister, säger hon. Men de är inte på plats än. Innan de har byggt upp kunskap och erfarenhet tror jag många kommer att falla mellan stolarna.

Maria Kindahl, chef på Arbetsförmedlingens rehabiliteringsavdelning, säger att det måste gå så här fort nu.
– Vi behöver arbeta med förändringar utifrån budgetläget och de konsekvenser som minskade resurser för med sig, säger hon. Det kan inte vänta.
En kraftig nedskärning av specialistkåren innebär att Arbetsförmedlingen måste se över sitt arbetssätt, enligt Maria Kindahl.
– Vi ska fortsätta ge den hjälp som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av arbetslivet, men vi måste nu snabbt analysera vad vi klarar av med mindre resurser och hur vi behöver arbeta för att kunna leverera ett bra stöd. Kanske ska vi inte bara möta våra kunder fysiskt utan också via videomöten till exempel. Vi kommer också behöva ha ett tätt samarbete med fristående aktörer.

Har du några farhågor kring den här målgruppen?
– Det är ju en utmaning att med mindre resurser se till att alla personer med funktionsnedsättning får det stöd man behöver. Men det är en utmaning som vi vill möta genom att utveckla våra arbetssätt.

I dag är 32 fysioterapeuter och drygt 220 arbetsterapeuter anställda på Arbetsförmedlingen. De båda yrkesgrupperna utför samma jobb. De första uppsägningarna väntas komma nu i slutet av april, början av maj.