Nu ställer alla utbildningar om till distansundervisning i den mån det går. Foto: Colourbox

Från och med i dag onsdag (18 mars) rekommenderas alla högskolor och universitet att gå över till distansundervisning på grund av det nya coronaviruset. Men hur lätt är det att köra fysioterapeututbildningarna via länk?

I går meddelade regeringen att en rad lärosäten, däribland högskolor och universitet, från och med i dag bör bedriva distansundervisning. Högskoleminister Matilda Ernkrans sa vid en presskonferens att hon räknar med att alla följer rekommendationen, och att om de inte gör det så är regeringen beredd att ta till skarpa åtgärder.
Redan innan de nya direktiven kom började universiteten förbereda sig för detta scenario. Tidningen Fysioterapi kontaktade i början av veckan samtliga programansvariga för fysioterapeutbildningarna i Sverige och frågade hur restriktionerna kring det nya coronaviruset har påverkat undervisningen. Så här svarade några av dem:

Annika Heslyk, Linköpings universitet: ”Vi håller på att ställa om till undervisning på distans genom digitala verktyg som teams och Zoom där det går, till exempel med basgrupper och vissa seminarier. Föreläsare kan spela in sin röst eller live till sin powerpoint. Färdighetsträning bedriver vi som vanligt än så länge och VFU vet vi inte hur det blir med. Konsekvenser av olika beslut ska diskuteras under morgondagen så än så länge vet vi inte mer. Direktiv kan ändras från en dag till en annan.”

Anna Pettersson, Karolinska Institutet: Undervisningen ska så långt som möjligt fortsätta enligt kursplan. Vi växlar över till digitala undervisningsformer i den mån det är möjligt/lämpligt. Hur vi hanterar eventuell frånvaro från obligatoriska moment kan vi inte ge svar på exakt i dag men det kommer vi att lösa.”

Tommy Calner, Luleå tekniska universitet: ”Situationen är unikt besvärlig och oförutsägbar. Vi tar en dag i sänder. För närvarande gäller så gott som ’business as usual’ på LTU med vissa förbehåll, det är den senaste informationen till studenterna. Vi har fortlöpande samtal och möten på institutionen och programmet om undervisning, examinationer, VFU etcetera. Åtgärder och beslut kommer eftersom.”

Eva Holmgren, Sahlgrenska akademin: ”Vi ställer från och med den här veckan om till att bedriva all undervisning som går digitalt. Det innebär onlineföreläsningar och mycket hänvisning till digital litteratur och filmer. Skriftliga examinationer görs om till hemtentor alternativt till att skrivas i mindre salar än den centrala skrivningslokalen. Svårigheter är klinisk färdighetsträning, det är en utmaning och till viss del inte görbart. Det går ej att ge ett svar på den frågan utan det löses på lite olika sätt. Ibland kan ett moment tas bort, ibland flyttas till lite senare, alternativt nästa termin. Vi gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt utifrån omständigheterna. Blir det optimalt och rättvist, nej troligtvis inte, men utifrån förutsättningarna så gott som vi kan åstadkomma.”

Fysioterapeuternas studentordförande Robin Jarl säger att en av de stora frågorna som oroar just nu är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.
– Vissa regioner och verksamheter har ställt in studieplatserna för VFU. Många är oroliga för vad som händer om man inte kan genomföra den, eller andra praktiska moment. Får man fortsätta till nästa termin? Får man komplettera i sommar? Eller får man läsa dubbelt nästa termin? Där finns ingen information i nuläget.
Förbundets studentsektion håller så god kontakt det nu går med lärare, kursansvariga och programansvariga för att hålla sig uppdaterade på vad som händer, säger Robin Jarl.

Vad kan du som studentordförande göra för fysioterapeutstudenterna?
– Jag kan till exempel förmedla information om hur det ser ut på olika studieorter. Om man ser hur de löser något på ett ställe kanske man kan göra något liknande på ett annat. Vi i studentsektionen har ett brett kontaktnät, så det är en jättestor fördel för oss. Och jag kan stötta studenter och hjälpa dem att nå fram till rätt person.

När det gäller reglerna kring studielånet är det Fysioterapeuternas paraplyorganisation Saco som sköter kontakten med CSN. I går meddelade CSN att om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning har man ändå rätt att behålla sitt studiestöd.