Bristen på fysioterapeuter kan göra det svårt för arbetsgivare att leva upp till de krav som ställs inom ramen för vårdvalet. I Västra Götalandsregionen sänktes därför kraven den 1 januari i år.  

Foto: Colourbox

Kraven som ställs på vårdgivarna inom ramen för de olika vårdvalsmodellerna varierar i landet. I Västra Götaland har det inom Vårdval rehab hittills sett ut så här: 50 procent av personalstyrkan på varje enhet ska ha minst tre års erfarenhet av öppenvård under de senaste fem åren. Men eftersom det är svårt att rekrytera tillräckligt mycket personal med rätt kompetens, och därmed en utmaning att leva upp till kraven, gäller sedan årsskiftet nya regler för att underlätta rekrytering. Kravet på erfarenhet från öppenvård är borttaget, och i stället ersatt av klinisk erfarenhet. Fysioterapeuterna fick efter fackliga förhandlingar in ett särskilt krav för den egna yrkeskåren: På varje enhet ska minst en fysioterapeut ha minst tre års erfarenhet av öppenvård.
– Jag hade velat slopa erfarenhetskravet helt, säger Helen Jarl, primärvårdschef i Västra Götalandsregionen. Vi har stort rekryteringsbehov generellt, det saknas många fysioterapeuter. Men vi ser att just erfarenhetskravet både på små och stora enheter kan ställa till det för oss. När det gäller fysioterapeuter har vi flera gånger legat väldigt nära gränsen.