I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området fysisk aktivitet och inaktivitet vid cancer. 

Under cellgiftsbehandling är det viktigt att anpassa den fysiska träningen efter dagsformen. Foto: Helena Igelström

SAMMANFATTAT Idag finns kunskap om att fysisk aktivitet är en viktig del vid behandlingen av cancer, och forskning pågår för att ta reda på mer om optimal typ, intensitet, duration och frekvens. Kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet är tillräckligt övertygande för att implementering ska vara en högst aktuell fråga. Patienterna behöver få ökade möjligheter att träna, med stöd av kompetent personal, även under tuffa behandlingar. För att ta hand om ett växande antal canceröverlevare behöver man utveckla samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården, patientorganisationer och friskvården.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.