I en specialedition av Forskning pågår publicerar tidningen Fysioterapi en artikel på engelska som lyfter behovet av mer forskning i låg- och medelinkomstländer. Artikeln sampubliceras av en rad fysioterapitidskrifter över världen.

Kenya är ett av de länder där det behövs mer forskning. Foto: Colourbox

SAMMANFATTNING Lokal forskning i låginkomst- och medelinkomstländer (LMIC) är nödvändig för att främja forskningen och förbättra omhändertagandet av patienter som finns i dessa länder. Men forskare i LMIC står inför flera unika utmaningar att bedriva och publicera sin forskning internationellt. Den internationella föreningen för redaktörer för fysioterapitidskrifter vill i en sampublicerad artikel uppmärksamma behovet att stödja och främja forskning från LMICs för att förbättra hälsan och livet för de 85 procent av världens befolkning som bor i dessa länder.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.