I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området utomhusrehabilitering. 

Foto: Unicare Bakke

SAMMANFATTAT Tänk dig ett behandlingsrum som inte har fyra väggar utan i stället har himlen som tak. Att ta utemiljön i bruk för fysioterapeutiska insatser ger oss inte bara ytterligare en arena med stor variation som kompletterar användningen av innemiljön, utan det ger oss också en större möjlighet att arbeta mer specifikt mot patientens mål – som ofta innefattar en funktion eller aktivitet som genomförs utomhus.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!