Att slopa avdragsrätten på fackavgiften är både oacceptabelt och beklagligt. Det hävdar Fysioterapeuterna, som också varnar för att det kan det leda till att kollektivavtalen urholkas.

Avdragsrätten för fackavgiften ska bort. Foto: Fialotta Bratt

Den 1 juli 2018 återinfördes skattereduktionen för fackföreningsavgiften, som innebär att 25 procent på den årliga medlemsavgiften får dras av i deklarationen. Men i Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som med stöd av Sverigedemokraterna röstades igenom i december förra året, skrotas avdragsrätten, från och med den 1 april i år.

Detta är oacceptabelt och riskerar att få stora konsekvenser för enskilda människor, skriver Fysioterapeuterna i ett remissvar till Finansdepartementet: ”Risken finns att anställda i mindre utsträckning väljer att gå med i, eller väljer att lämna, facket på grund av att kostnaden ökar. Detta är inte enbart beklagligt på grund av risken med en minskad anslutningsgrad, utan omöjligt att acceptera på grund av att färre arbetstagare kommer få del av kompletterande inkomstförsäkringar som ingår i ett fackligt medlemskap. Detta riskerar att slå mot de människor som behöver denna försäkring mest i fall av arbetslöshet eller sjukskrivning.”

Vidare påpekar Fysioterapeuterna att en hög anslutningsgrad legitimerar den svenska modellen och relationen mellan arbetsgivare-arbetstagare. ”Om färre arbetstagare väljer att ansluta sig till en facklig organisation ger det på sikt att kollektivavtalen riskeras att urholkas, med det även deras riktmärke. Staten har under alla år funnit att den svenska modellen fyller sitt syfte och bör bestå och utvecklas, och om detta även skall gälla framgent bör staten stimulera till medlemskap i fackliga organisationer.”

När Alliansen 2007 tog bort avdragsrätten för medlemsavgiften till både fack och a-kassa var det många som avslutade sina medlemskap. Mellan 2007 och 2008 förlorade facken 245 000 medlemmar. Störst tapp hade a-kassorna där omkring 400 000 medlemmar valde att gå ur.

Hela remissvaret finns här.