En deltidssjukskriven privatpraktiker i Skåne fick inte sälja sin etablering eftersom han inte ansågs uppfylla heltidskravet. Facket tog ärendet till domstol – och vann.

Segern är en fjäder i hatten för Fysioterapeuterna, konstaterar ombudsman Jörgen Lundqvist. Foto: Lois Steen

På grund av en arbetsskada jobbar den privatpraktiserande fysioterapeuten sedan mer än 14 år endast 50 procent. Han jobbar också inom den nationella taxan, vilket innebär att han har ett samverkansavtal med Region Skåne. Nu vill han sälja sin verksamhet genom en så kallad ersättningsetablering, där rätten att ingå samverkansavtal med regionen övertas av köparen. Men Region Skåne har inte ansett att mannen uppfyller heltidskravet och har därför sagt nej.

Heltidskravet kan inte vara kopplat till rätten att få sälja, anser Fysioterapeuterna och överklagade regionens beslut i förvaltningsdomstolen. Förbundet förlorade dock ärendet men gick vidare till kammarrätten – där det fick rätt. Region Skåne begärde då att fallet skulle prövas i Högsta förvaltningsdomstolen, men domstolen säger nej till ytterligare prövning. Därmed är det kammarrättens dom som gäller: Den arbetsskadade privatpraktikern uppfyller heltidskravet och har därmed rätt att sälja sin etablering. Kammarrätten hänvisar bland annat till lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) där det står att en fysioterapeut har rätt till ersättning även om verksamheten på grund av till exempel sjukdom, vård av barn, utbildning, politiskt eller fackligt uppdrag och så vidare inte kan bedrivas på heltid.
– Det här är en principiellt viktig seger, säger Fysioterapeuternas ombudsman Jörgen Lundqvist. Det handlar om rätten att få fortsätta verka i systemet efter förmåga, men också om rätten att på lika villkor kunna avyttra sin verksamhet.

Det är inte första gången Fysioterapeuterna behövt föra dialog med landsting och regioner i liknande ärenden. Skillnaden är att de efter samtal med förbundet ändrat uppfattning, säger Jörgen Lundqvist.
– Men nu är frågan prövad och vi har ett prejudicerande fall. Därmed vet alla som gäller och vi slipper gå i polemik. Sett ur ett rättssammanhang är det här en stor seger – och en fjäder i hatten till Fysioterapeuterna. Vi gör skillnad för dem vi är till för. Det här visar också på styrkan av att vara medlem i förbundet.