Skellefteå, Jönköping och Örebro är några av de kommuner där vårdpersonalen får betalt om de vaccinerar sig mot covid på sin fritid. Foto: Colourbox

I Skellefteå kommun får anställda inom vården betalt i flex eller pengar om de vaccinerar sig mot covid-19 på sin fritid. Det gäller både fastanställda, vikarier och praktikanter.

Just nu pågår vaccinering mot covid-19 av prioriterade grupper i landet. Dit hör bland annat personal som jobbar på särskilda boenden för äldre. Många kommuner erbjuder vaccination på betald arbetstid, och en del kommuner väljer till och med att kompensera anställda som tar vaccinet på sin lediga tid. I Skellefteå får till exempel den som vaccinerar sig utanför arbetstid en extra timmes betalning i form av flex eller pengar, beroende på anställningsform. Rätten till ersättning gäller både tillsvidareanställda, vikarier och praktikanter. Syftet är att underlätta för så många som möjligt att ta sprutan, säger personalchefen Joakim Lundin som varit med och fattat beslutet om ersättningen – som hittills enbart gäller prioriterade grupper i vaccinationsfas 1.
– Det är väl en morot i sig att få vaccinet före andra som inte jobbar i de här yrkena, säger han, men i det här läget vill vi göra allt för att våra medarbetare ska vaccinera sig. Vi tycker det är viktigt.

Vaccineringen sker i slutet av varje vecka när vaccinleveranserna kommer.
– Än så länge flyter det på som det ska, säger Joakim Lundin.
En av dem som hunnit ta den första sprutan är fysioterapeuten Ove Andersson. Han delar sin arbetstid mellan ett korttidsboende och hemvården, där personal och brukare vaccineras samtidigt.
– Jag tog det på arbetstid, det passade perfekt, säger han. Att erbjuda kompensation till den som tar det på sin fritid tycker jag är en jättebra gest från arbetsgivaren. Det ska vara enkelt. Eftersom jag jobbar både inne och ute och träffar så många människor är jag ju en smittrisk, så att vara vaccinerad känns som en trygghet både för mig själv och för de personer jag möter i mitt dagliga arbete.

Kollegan och fysioterapeuten Anna Westerbring jobbar med psykiskt och fysiskt funktionshindrade personer från 18 år och uppåt i kommunen. Flera av dem tillhör riskgrupp. Men eftersom det inte främst handlar om äldre personer är Anna och hennes kollegor inte högst prioriterade för att få vaccinet.
– Ledningen har ändå ordnat så att vi kommer bli inringda när det blir lediga tider för vaccinering, så det kommer att ske inom kort. Jag ser det som en förmån att få det här erbjudandet.
Om hon tar vaccinet när hon inte är i tjänst kommer hon att bli kompenserad med en timmes flextid.
– Jag är mitt i småbarnslivet, så flextid är bra! Jag hade tagit sprutan ändå, men jag tycker det är bra att arbetsgivaren visar att vi bör ta vaccinet. Det är en stor arbetsgivare med många anställda, så vi hoppas att det är ett bra sätt att få ner smittan. Vi är nog många som känner viss oro för att ta sprutorna, men oron för att få covid och bli riktigt sjuk är ju större. Dels för egen del, men vi jobbar ju också med folk som är sköra. Så som det låter kommer de flesta att vaccinera sig.

Fler exempel på kommuner som kompenserar vårdpersonal som vaccinerar sig på sin fritid är bland annat Jönköping och Örebro.

 • FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATION FÖR VACCINATIONSORDNING 

  Fas 1: I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  Fas 2: Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:
  – Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  – Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  – Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  Fas 3: I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

  Fas 4: I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppdateras emellanåt. Klicka här för vad som gäller just nu.