Vår profession kan med sina kunskaper och verktyg spela en särskilt viktig roll i klimatarbetet. Det säger Annie Palstam från initiativet #physiotherapistsforfuture.

Jag vill inspirera så många som möjligt till att känna att vi tillsammans kan åstadkomma förändring, säger Annie Palstam. Foto: Josefin Bergenholtz, Göteborgs universitet

Fysioterapeuten Annie Palstam har funderat mycket på det som före detta meteorologen Pär Holmgren sagt angående klimatförändringarna: ”det minsta vi kan göra är så mycket vi kan”.
– Jag har verkligen tagit det till mig, säger hon. Men vad innebär det? Att jag ska cykla till jobbet i stället för att ta bilen? Äta vegetariskt? Eller kan det också vara att påverka andra?

Som profession, och som representanter för ett professionsförbund, har man ett uppdrag att sprida kunskap och påverka andra till förändring, anser hon. Under Fysioterapi 2019 kommer hon därför vara med och arrangera ett symposium på temat fysioterapi och hållbarhet. Där vill hon bland annat synliggöra kopplingarna mellan hälsa och miljö.
– Vi fysioterapeuter använder kroppen som redskap, vilket i sig är väldigt hållbart jämfört med många andra alternativ. Om vi till exempel med fysioterapi kan påverka smärtupplevelsen och därmed få människor att ta en mindre mängd läkemedel så påverkas ju också de miljöfarliga utsläppen av medicinerna.
Fysioterapeuter har en potentiellt större arena att inta när det gäller att främja hälsosamma levnadsvanor, anser Annie Palstam.
– Man kan påverka både hälsa och klimat och miljö genom att hjälpa människor till beteendeförändringar. Kan fler se vår potentiella roll här så kan vi också få fler att agera.

Smärtsektionen, där Annie är engagerad, har dragit igång ett arbete för att miljödiplomera verksamheten enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Förhoppningen är att hela förbundet på sikt ska diplomeras. Förutom att göra verksamheten mer miljövänlig kommer diplomeringen också innebära en ökad trovärdighet i organisationens ställningstagande i miljöfrågor, säger hon. Ett första steg i diplomeringsarbetet är att se över vilka miljöbelastande aktiviteter de har, och sedan minska dem.
– För oss i Smärtsektionen handlar det inte om några omfattande förändringar eftersom vi är en liten verksamhet. Vi trycker en medlemstidning fyra gånger per år, och det kommer snart bli möjligt för den som vill att avsäga sig papperstidningen och i stället läsa den elektroniskt. Vi har flera styrelsemöten via telefon, och när vi väl ses åker vi endast tåg till våra möten. Vi försöker äta vegetariskt när vi träffas och bor på Svanen-märkta hotell så långt det går. Det är svårt att veta om vi alltid gör det som är bäst för miljön, men det är vår intention.

Inför Fysioterapeuternas kongress 2020 planerar Annie dessutom tillsammans med andra engagerade fysioterapeuter att skriva en motion om att förbundet ska anta ett så kallat ”position statement” i miljöfrågor. Där bör yrkeskårens roll som en viktig aktör i bromsningen av klimatförändringarna lyftas fram, säger hon.
– Forskare och politiker säger ofta att anledningen till att vi inte får till den omvälvande förändring som behövs för klimatet är att de inte vet hur folk ska förmås att ändra sitt beteende. Men det vet ju vi fysioterapeuter! Vi jobbar långsiktigt, vi har kunskap och verktyg för hur man får med sig personer på beteendeförändringar som kan användas i klimatarbetet.
Annie Palstam har också tillsammans med andra inom professionen kontaktat Fysioterapeuternas förbundsstyrelse med förslag på hur förbundet kan börja arbeta med klimat- och miljöfrågor.
– I slutet av augusti har Smärtsektionens styrelse bjudit in personal från förbundskansliet i Stockholm till en kurs som ingår vid miljödiplomeringen. Då får man bland annat en utbildning som är specifikt anpassad efter den egna verksamheten. Jag hoppas det kan inspirera till en miljöpolicy.

I policyn vill Annie Palstam till exempel se tydliga riktlinjer kring resor.
– Jag bor i en landsände där jag aldrig har anledning att flyga. Helst ska man väl alltid tycka det är värt att ta tåget, men man måste också tänka på tidsvinst kontra miljöpåverkan.
Från Göteborg går det bra att åka tåg ut i Europa, konstaterar hon, men till evenemang i andra världsdelar är det förstås svårare att ta sig på räls.
– Vi behöver bli mycket bättre på att kunna delta i evenemang via länk. Jag har avstått från att åka på flera internationella konferenser, för mig är det aldrig värt att åka om det innebär flyg. Samtidigt är ju de personliga mötena jätteviktiga eftersom det är så man etablerar kontakter. Ärligt talat är det en himla svår fråga, jag har ingen lösning på det.

Miljöengagemanget sprider sig nu inom kåren och många fysioterapeuter runtom i landet har samlats under #physiotherapistsforfuture för att stötta Greta Thunbergs miljörörelse #fridaysforfuture. Gruppen finns på Facebook och på Instagram där de syns varje fredag med sitt budskap. De medverkar också i globala klimatmanifestationer på gator och torg. Inför nästa tillfälle den 24 maj planerar gruppen en större manifestation.
– Vi har sökt tillstånd för att få stå på Sahlgrenskas sjukhusområde i Göteborg, säger Annie Palstam. Vi har kontaktat andra vårdprofessioner och hoppas på en gemensam manifestation. I Falun planeras också en klimatmanifestation och vi har nu även fått fler engagerade i Stockholm så det ser ut att kunna bli något där med.

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal säger att förbundet stödjer initiativet som helhet och att han hoppas att det till kongressen nästa år ska finnas ett ställningstagande för hållbar utveckling att klubba igenom.
– Sen är det inte säkert att det i slutänden kommer se ut exakt som #physiotherapistsforfuture vill, men vi är på!
På världsorganisationen WCPT:s kongress i Genève nu den 10-13 maj kommer han under sitt tal om ledarskap särskilt att poängtera klimatfrågan, säger han.
– Jag ska lyfta fram Greta Thunberg som ett föredöme, både som ledare och det budskap hon har, och jag kommer att visa #physiotherapistsforfuture på samma bild som Greta. Tydligare än så kan man inte vara. Jag känner stort engagemang för frågan!

Vill du att WCPT ska ta en tydligare ställning i klimat- och miljöfrågor?
– Något land har lagt en motion om just den saken, och vi kommer självklart att stötta den!
Stefan Jutterdal säger också att svenska Fysioterapeuterna skrivit en motion till WCPT där de bland annat på grund av miljöskäl föreslår att världskongressen bara ska äga rum vart fjärde år, och inte som i dag vartannat.

Fotnot: Seminariet om ledarskap webbsänds nu på lördag 16:00 – 17:30. Stefan Jutterdal talar i ungefär en kvart mot slutet.