Varför ska fysioterapeuter bry sig om digital vård? Det kommer bland annat Louise Gottlind, fysioterapeut och verksamhetsstrateg inom digitalisering, gå igenom på ett symposium.

Louise Gottlind. Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Vad är syftet med symposiet?
– Att aktualisera det faktum att vi fysioterapeuter behöver ha en roll i framtidens digitala vård. I Nära vård ska vi jobba förebyggande, och vad kan då patienten göra själv hemma och hur kan man som fysioterapeut hantera det på ett bra sätt? Vi har inga färdiga svar eftersom det är ett outforskat område, men vi kommer ge en omvärldsbevakning på vad vi vet nu, vad vi tror kommer framöver och hur man som fysioterapeut kan börja förbereda sig. Hur gör vi för att inte bara blir passiva konsumenter? Hur ska vi veta vilka system vi kan jobba i, eller vilka appar vi kan rekommendera? Fysioterapi handlar ju mycket om beteendeförändring och där vet vi att digitala stöd kan vara till nytta. Så hur kan vi jobba med en mix av fysisk och digital vård på ett bra och säkert sätt?

Ibland sägs det att fysioterapeuter är en hands-on-profession som inte är så sugen på digitalisering? Är det så?
– Jag möter motstånd från all legitimerad personal. Personligen tror jag det beror på föreställningen att digital vård är samma sak som att man bara träffar sina patienter i videosamtal. Men digital vård kan vara så mycket. Ta den kommunala äldreomsorgen till exempel. Om vi kunde ha data på vem som har ramlat, varit uppe hela natten eller är orolig så skulle vi utifrån de uppgifterna kunna fatta beslut om vem som bäst behöver fysioterapeutens hjälp. I dag tar vi beslut utifrån det vi själva observerar.