Nu blir det fritt fram för fysioterapeuter som är verksamma på LOF i Stockholm att flytta sin verksamhet inom regionen utan att söka tillstånd. Mer än tio års påtryckningar har gett resultat.

Flyttreglerna har bland annat försvårat för samarbete och samverkan. Foto: Colourbox

Fysioterapeuter i Stockholm som är verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, har hittills behövt söka särskilt tillstånd om de velat flytta sin verksamhet till en annan stads- eller kommundel. Bakgrunden är att många fysioterapeuter förr valde att etablera sig i innerstan, vilket ledde till att vårdutbudet varierade kraftigt i regionen. I ett försök att motarbeta detta har flyttansökan därför bedömts utifrån hur vårdutbudet sett ut just dit flyttlasset varit tänkt att gå.
Men reglerna har varit yxiga och otympliga och de flesta ansökningar har fått avslag, vilket har satt rejäla käppar i hjulet för många egenföretagare. Karin Josefsson, som fram tills nyligen satt i styrelsen för Stockholms privata fysioterapeuter och i mer än tio år har tryckt på för en förändring, har själv drabbats.
– 2010 vann jag en budgivning på en etablering. Jag behövde då sälja min klinik i Stockholms innerstad och flytta därifrån eftersom etableringar inte fick flyttas. Där man köpte var man tvungen att jobba.
Flera fysioterapeuter har också fått problem när fastighetsägare sagt upp hyresavtal och de behövt flytta till nya lokaler, eller när de velat samverka med varandra och med andra vårdgivare, något man ska göra enligt LOF.
– Många har velat flytta och gruppera ihop sig med kollegor som har olika kompetenser för att det ska bli en bättre mottagning som är mer anpassad för patienter och samverkan, säger Karin Josefsson. Men det har varit omöjligt när regionen upprepat har nekat flytt med mycket vaga argument. När vi öppnade nytt förra våren tvingades till exempel nio fysioterapeuter tacka nej till att börja jobba hos oss eftersom de inte fick flytta på grund av LOF.

Men nu har alltså Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm gått med på att skrota flyttregeln. I beslutet konstaterar de själva att reglerna bland annat försvårar både samarbete och samverkan, och gör det krångligt att ersätta fysioterapeuter som går i pension. Dessutom, skriver förvaltningen, är bedömningarna av flyttansökningarna tidskrävande.
Karin Josefsson välkomnar beslutet och säger att fri flytträtt är en absolut nödvändighet.
– LOF:arna är och kommer att vara en mycket viktig del i primärvården där fri flytträtt är en förutsättning för att kunna bedriva kvalitativa mottagningar. Det är många som har gått och kommer att gå i pension. När kollegor lämnar mottagningar är det omöjligt att bedriva verksamhet om ingen kan flytta till den. Vi är mycket glada över att det här beslutet äntligen är taget.