I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området fysisk träning vid hjärtrehabilitering. 
Genrebild_fysisk_traning

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT Multifaktoriell och teambaserad hjärtrehabilitering är en viktig del av sekundärpreventionen för en av våra största folksjukdomar. Individuellt anpassad och handledd centerbaserad fysisk träning är en central del av hjärtrehabiliteringen med stark evidens och hög prioritet för patienter med hjärtsjukdom. Trots positiva effekter är deltagandet lågt. Det finns därför behov av att identifiera framgångsfaktorer och arbetssätt för hur det är möjligt att öka deltagande och följsamhet till fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

I Sverige finns en världsunik möjlighet att utvärdera nya arbetssätt genom det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART. E-hälsa och telerehabilitering lyfts fram som innovativa och lovande alternativ till centerbaserad hjärtrehabilitering, men behöver utvärderas i större studier innan dessa modeller kan implementeras i klinik.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.