Det svajar och knakar i Sveriges ekonomi. Även Fysioterapeuterna känner av det, men det är inget som kommer att påverka verksamheten nästa år. En klok placering av förbundets pengar gör att varken besparingar eller höjda medlemsavgifter är aktuella.

Medlemsavgifterna till förbundet kommer inte att höjas. Foto: Colourbox

I Fysioterapeuternas budget för nästa år hamnar verksamhetskostnaderna på knappt 42 miljoner kronor, medan intäkterna blir drygt 41 miljoner kronor. Men det kommer enligt förbundets förbundsdirektör Helena Pepa inte att påverka verksamheten på något sätt kommande år. Tvärtom, förbundet satsar till exempel mer resurser än vanligt på medlemsrekrytering och IT-utveckling.
– Vi har avsatt pengar i en periodiseringsfond, säger Helena Pepa. Det vill säga när man har ett plus-år kan man lägga pengarna åt sidan en tid för att sedan föra tillbaka dem när man har ett minus-år. Det är det vi gör nu för att få en balanserad budget. Det är ett klokt sätt att använda pengar på eftersom man inte skattar bort ett överskott.

I periodiseringsfonden finns det trots återföringen fortfarande pengar kvar, och i budgeten finns det utrymme för ökade omkostnader på grund av samhällsekonomin. Förbundet får också tillbaka utdelning via sitt delägande i huset på Vasagatan i Stockholm där kansliet finns.

Ni behöver inte höja medlemsavgifterna?
– Nej. Vi har ett kongressbeslut på att vi kan höja om det behövs, men det gör vi inte. De kommer att ligga kvar oförändrade, vilket de har gjort länge.

Är förbundets ekonomi god?
– Ja, vi känner ingen oro. Vi klarar det här.

 • Fysioterapeuternas budget 2023

  Kostnader:
  Distrikt, sektioner och studerandeverksamhet: 4 000 000 kr
  Förtroendemannaverksamhet: 4 225 000 kr
  Medlemskap i svenska organisationer: 1 200 000 kr
  Medlemsservice och lönestatistik: 380 000 kr
  Kansli och administration: 27 605 000 kr
  Opinionsbildning och information: 775 000 kr
  Tidningar och hemsida: 2 550 000 kr
  Forskning och utveckling samt professionsfrågor: 400 000 kr
  Internationell verksamhet: 650 000 kr

  Summa: 41 785 000 kr
  Intäkter: 41 100 000 kr
  Resultat: – 685 000 kr