Fysioterapeuterna Service AB upphör till årsskiftet. Onödig administration är en av anledningarna. Förbundet lovar oförändrad service till sina företagande medlemmar.
– Prioriteras vi ner så kommer det att leda till ett medlemstapp, säger Ylwa-Li Eklund, företagare i Skåne.

Servicebolaget, innebär onödig administration anser Fysioterapeuterna. Foto: Colourbox

Fysioterapeuternas dotterbolag Fysioterapeuterna Service AB har funnits sedan 1992 och är till för förbundets företagande medlemmar. Bolaget servar bland annat med information om lagar, avtal, försäkringar, bolagsformer och marknadsföring för medlemmarna. Det kan också hjälpa till med praktiska saker och agera bollplank åt den som planerar att starta eget. Medlemmar får också teckna företagsförsäkringar till rabatterade priser. I dag är sammanlagt 1,5 tjänst på Fysioterapeuternas kansli vikt åt servicebolagets verksamhet, men från och med årsskiftet införlivas bolaget i Fysioterapeuterna och servicen bakas in i förbundets övriga verksamhet.

Det finns två anledningar till detta, säger Fysioterapeuternas förbundsdirektör Helena Pepa.
– Den ena är att vi enligt den momsutredning som gjordes förra året inte behöver ha ett bolag för att kunna bedriva momsbelagd verksamhet. Det räcker med ett eget kostnadsställe. Med ett bolag måste vi skicka interna räkningar till varandra när vi har utfört tjänster åt företagare. Det innebär onödig administration. Den andra anledningen är att vi har börjat jobba mer tillsammans på kansliet. Vi använder oss mer av varandras kompetenser, och då kan bolaget vara ett hinder för att kunna jobba mer på tvären.

Vilka konsekvenser kommer det här att få för servicebolagets medlemmar?
– Inga alls. Det kan snarare bli lättare och smidigare att få service eftersom vi blir fler som jobbar med frågorna.

När servicebolaget försvinner hamnar beslutanderätten i företagarfrågor hos förbundsstyrelsen. Finns det en risk för toppstyrning?
– Bolaget har ju alltid varit helägt av förbundet så nej, det blir ingen skillnad. Vi är dessutom en liten organisation.

Vad händer med kapitalet i bolaget?
– Det måste styrelsen och bolagsstämman besluta. Men kapitalet, som är ungefär fyra miljoner, kommer på något sätt att främja våra företagande medlemmar.

De två ombudsmän som i dag jobbar med servicebolaget har sagt upp sig och slutar till sommaren. Hur ska förbundet garantera bibehållen service?
– Vi anställer nya och kommer att rekrytera under sommaren. Och från och med juni vikarierar Marie Granberg – ordförande i servicebolaget – på deltid.

Hon är även ledamot i förbundsstyrelsen. Ser du något problem med de dubbla rollerna?
– Inte så länge hon vikarierar på deltid. Men hon behöver vara tydlig med vilken roll hon har. Hon kan till exempel inte vara med och fatta beslut som rör henne själv.

Frågan om servicebolagets existens var en av de största frågorna som diskuterades av Fysioterapeuternas företagarråd på rådsdagen i början av april. Ylwa-Li Eklund, företagare i Skåne och medlem i rådet, säger att hon personligen tror att det är en bra lösning men att det också finns farhågor bland medlemmarna i företagarrådet.
– Det finns en oro för att vi företagare kommer att glömmas bort när det inte finns ett tydligt servicebolag att vända sig till. Men prioriteras vi ner så kommer det att leda till ett medlemstapp. Jag utgår från att kansliet har stött och blött den här frågan och analyserat den ordentligt.
Ylwa-Li Eklund hoppas att den nya organisationen kommer att leda till ett minskat vi-och-dem-tänk.
– Jag upplever att det finns ett dike mellan företagande och anställda medlemmar och att vi inte alltid har så bra koll på varandra. När vi nu införlivas i förbundet hoppas jag det blir mer sömlöst, att alla ombudsmän på kansliet tvingas sätta sig in i våra frågor också. Vi kommer inte längre att hänvisas till företagarjouren när vi ringer. Jag hoppas på en mer likabehandling av alla medlemmar, helt enkelt.