Under den pågående corona-pandemin drabbas även fysioterapeuter av en skakig arbetsmarknad. Förbundet ser fler varsel och permitteringar än vanligt.

Varsel och permitteringar har hittills främst drabbat privatanställda fysioterapeuter. Foto: Colourbox

Siffror från Arbetsförmedlingen vittnar om att Sverige nu upplever den största varselvågen sedan finanskrisen 2008. Även de vanligtvis förskonade fysioterapeuterna drabbas. Exakt hur hårt går inte att säga, men Fysioterapeuternas förbundsdirektör Helena Pepa försöker ge en ungefärlig bild.
– Från början av mars till mitten av april ser det ut som om ett 40-tal medlemmar i privat sektor har varslats, säger hon. Korttidspermitteringar är betydligt vanligare, där tror vi att någonstans mellan 200 och 250 personer är permitterade. Det handlar antingen om privata företag eller företagande medlemmar med aktiebolag som permitterat sig själva eller någon anställd.

Varsel betyder endast att arbetsgivaren förvarnar sin personal att den kanske kommer att bli uppsagd. Därför går det inte att säga säkert hur många fysioterapeuter som faktiskt blivit eller kommer att bli av med sina jobb. Inte heller korttidspermitteringarna går att sätta någon exakt siffra på eftersom man måste ansöka om detta hos Tillväxtverket. Hur många som godkänts har inte förbundet någon insyn i. Därmed är siffrorna över drabbade fysioterapeuter bara en ungefärlig uppskattning, understryker Helena Pepa. Klart är dock att Fysioterapeuternas ombudsmän fått hantera många fler varselförhandlingar än normalt.
– Vi har vanligtvis väldigt lite av sådant här, säger Helena Pepa. Då handlar det oftast om mindre privata vårdgivare som går i konkurs, men det är ovanligt. Nu ser vi att det bland annat är fysioterapeuter inom företagshälsan som drabbas hårt. Konstigt nog, de borde behövas mer än någonsin, precis som fysioterapeuter som ska ta vid då patienter skrivs ut från sjukhusen.

Förbundets ombudsman Elba Abreu säger att hon märker en minskning av antalet korttidspermitteringar i Stockholm, samtidigt som permitteringar nu börja dyka upp i Västernorrland.
– Fler blir också uppsagda, säger hon. Det är framförallt de korttidspermitteringar som gjorts i Stockholm som nu övergår i uppsägningar.
Att det finns en oro bland fysioterapeuter att bli av med jobbet syns tydligt i statistiken hos Akademikernas a-kassa. Drygt 200 av förbundets medlemmar har sedan pandemins utbrott valt att gå med i a-kassan. Från att ha legat stadigt på drygt 8 900 medlemmar är mer än 9 100 av förbundets medlemmar sedan mars med i a-kassan.

 • Medlemmar i a-kassan

  Av alla medlemmar i Akademikernas a-kassa är 31 procent direktanslutna, det vill säga de är inte med via ett fackförbund. Hur många fysioterapeuter som är direktanslutna framgår inte av a-kassans statistik. Här redovisas därför endast antalet fysioterapeuter som både är med i förbundet Fysioterapeuterna och Akademikernas a-kassa i år:

  Januari: 8 943
  Februari: 8 931
  Mars: 9 135

  Källa: Akademikernas a-kassa