Från och med den 8 juni är det möjligt för fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan att erbjuda digitala vårdmöten. Men parterna har inte kunnat enas om vilka ersättningsnivåer som bör gälla.

SKR lämnade förhandlingarna och har tagit fram egna rekommendationer till regionerna. Foto: Hans Alm

Sedan pandemin bröt ut har egenföretagande fysioterapeuter på nationella taxan varit bakbundna av lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Den har bara tillåtit fysioterapeuter att fakturera för fysiska vårdbesök, något som blivit svårt när många patienter uteblivit på grund av smittrisk. Förbundet har en längre tid påtalat behovet av en lagändring, och nyligen beslutade regeringen om ett tillfälligt undantag. Därmed är det möjligt att mellan den 8 juni och den 31 december få ersättning även för digitala vårdbesök. Den tillfälliga regeländringen gäller även läkare som jobbar på nationella taxan. Det är nu upp till var och en av regionerna att bestämma om man ska tillämpa denna möjlighet eller inte.

Så fort lagändringen klubbades igenom fick SKR i uppdrag att tillsammans med Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund komma överens om vilka ersättningsnivåer som regionerna ska rekommenderas att betala ut. Men efter flera försök att komma överens vid förhandlingsbordet tog det stopp. SKR drog sig ur diskussionen och har nu tagit fram en egen rekommendation till regionerna om ersättningsnivåer vid digital vård. Det rekommenderade arvodet för fysioterapeuter är 275 kronor per besök, vilket motsvarar 72 procent av nationella taxans normalbelopp.
– Vi beklagar att SKR drar all digital vård över en och samma kam och sätter samma taxa för alla åtgärder, säger Fysioterapeuternas ombudsman Marie Granberg. Digifysisk vård av en fysioterapeut kräver andra förutsättningar än vården hos rent digitala vårdföretag. Vi är besvikna över att SKR inte ser skillnaden.

Vad är skillnaden?
– Dels måste företagare som även har en fysisk mottagning få ersättning som täcker omkostnaderna. Ett företag som bara erbjuder digital vård har dessutom ett visst urval av patienter och kan därför ha mer standardiserade arbetsmetoder. Men de som söker digital vård hos fysioterapeut under pandemin är samma patientgrupp som i vanliga fall. Besöken tar lika lång tid. Den ersättning SKR rekommenderar är per patientbesök, oavsett om det innebär en chatt på två minuter eller en timmes videobesök. Har man en halvtimmes digitalt besök så bör det också generera samma ersättning som ett fysiskt besök gör.

Att SKR lämnat förhandlingarna innebär att landets 21 regioner kan sluta olika lokala överenskommelser. Förhoppningsvis finns det en möjlighet att komma en bit över SKR:s rekommenderade ersättning lokalt, säger Marie Granberg.
– Det finns regioner i dag som ger samma ersättning för digitala besök som för fysiska. Så vi hoppas vi ska lyckas med det.
Det rekommenderade ersättningsbeloppet riskerar att leda till att många patienter som hade kunnat erbjudas digital vård nu helt kommer att bli utan fysioterapi. Det befarar Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg.
– Vi har praktiker som är inriktade på specifika riskgrupper och som haft ett stort tapp under pandemin. De här patienterna står helt utan fysioterapi om de inte kan få digitala besök. Men då den rekommenderade ersättningen ligger betydligt lägre än normalarvodet är det inte ekonomiskt försvarbart.

Varför är det orimligt att jämställa all digital vård? Varför bör ni ha mer än andra digitala vårdgivare?
– I våra digitala vårdbesök erbjuder vi samma sak som vid ett fysiskt besök – den individuella bedömningen, vi arbetar enligt fysioterapiprocessen, vi har samma tidsåtgång. Vi erbjuder något annat, och detta har vi beskrivit för SKR. Vi blev förvånade över att de ändå jämställer all digital vård.

I dag jobbar knappt 1 600 fysioterapeuter på nationella taxan.

  • Guide för den som vill bedriva digital fysioterapi

    I samband med att det nu blivit möjligt för fysioterapeuter att erbjuda digitala vårdmöten har Fysioterapeuterna tagit fram en guide för den som vill komma igång med digital fysioterapi. Bland annat går den igenom vilka lagar och föreskrifter som gäller och ger exempel på vilka appar man kan använda för både träning och kommunikation med patienterna.
    Guiden hittar du här.