Om grundskolor och förskolor stängs måste föräldrar inom så kallad samhällsviktig verksamhet erbjudas barnomsorg för att kunna fortsätta jobba. Frågan är: Hör fysioterapeuter dit?

Vid en eventuell stängning är det endast de med samhällsviktiga funktioner som har rätt till barnomsorg. Foto: Colourbox

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nu presenterat en lista över vilka verksamheter som ska anses vara samhällsviktiga. Skulle en stängning av grundskolor och förskolor bli aktuell har personal inom dessa verksamheter därmed rätt till barnomsorg. Listan innehåller 39 områden fördelat på tolv samhällssektorer. Hälso- och sjukvård samt omsorg specificeras så här: a) all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor b) hantering av avlidna och begravningar c) djurhälsovård för tjänstedjur.
Exakt vilka professioner som ska ingå i dessa kategorier är nu upp till hemkommuner, huvudmän eller verksamhetsutövare att avgöra. Det kan alltså variera över landet.

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal är nöjd med MSB:s formulering.
– Det är bra att all hälso- och sjukvårdspersonal omfattas, säger han. Det här är mycket bättre än om vi hade fått en lista som specificerade några få yrkesgrupper. Jag är ganska säker på att vi inte hade funnits med där. Jag hade ett samtal med statssekreteraren Maja Fjaestad på Socialdepartementet i tisdags och känner att jag har blivit lyssnad på här.

Bör MSB:s formulering innebära att alla fysioterapeuter, oavsett typ av verksamhet, ska betraktas som samhällsviktiga?
– Om jag vore huvudman skulle jag läsa in att fysioterapeuter, precis som andra grupper inom hälso- och sjukvården, ska ingå. Får vi sedan en akut situation där arbetsgivaren behöver prioritera bort långsiktig träning till förmån för akutvård för att rädda liv, ja då är den prioriteringen självklar. Men just nu skulle jag inte vilja ge mig in på att dela upp fysioterapeuter. Professionen ska generellt ingå i den samhällsviktiga funktionen.

Skulle det bli aktuellt med en skolstängning är det viktigt att Fysioterapeuterna, både centralt och lokalt, sätter tryck på regionala och lokala huvudmän så att fysioterapeuter inkluderas i kategorin ”samhällsviktiga”, säger Stefan Jutterdal.
– Ibland tror jag det finns en okunskap kring vad fysioterapeuter kan bidra med. Man vet inte att vi finns inom intensivvården, infektionsvården eller mycket som handlar om andning och cirkulation. Här kommer vi behöva gå in och fylla upp kunskapsluckorna – om det blir aktuellt.

Bör förtroendevalda ute i landet redan nu kontakta de lokala makthavarna för att lyfta fram fysioterapeuterna?
– Inte förrän det är aktuellt, annars tror jag vi riskerar att flytta fokus från det som är viktigt just nu. I Stockholm är det till exempel i dag mycket viktigare att se till så vi har skyddsutrustning till vår personal. Nu ska vi nöja oss med att vi finns med och inte är exkluderade.