Allt fler arbetsgivare vill börja införa kvälls- och helgjobb för fysioterapeuter. Det erfar ombudsmännen på Fysioterapeuterna. Det handlar främst om anställda inom primärvård och kommunal äldreomsorg.

De flesta fysioterapeuter inom hälso- och sjukvården är schemalagda måndag till fredag. Men i takt med förändringar i patienternas behov av fysioterapi samt ökade krav på patientsäkerhet och tillgänglighet vill allt fler arbetsgivare att professionen även ska arbeta kvällar och helger.
– Ett aktuellt exempel berör en kommun i södra Sverige, som vill börja schemalägga sina fysioterapeuter på lördagar och söndagar, så där är samverkan med våra lokala förtroendevalda planerad i september, berättar Mardjan Dubois, ombudsman på Fysioterapeuternas kansli.

Ett tungt vägande skäl bakom förändringen är att kommunerna i dag får betala stora summor till landsting/regioner för färdigbehandlade äldre patienter som ligger kvar inom slutenvården. Från 2018 kommer betalningsansvaret öka ytterligare.
– Ska äldre vårdkrävande patienter skrivas ut till kommunala vård- och omsorgsboenden inför eller under en helg, måste patienternas behov av rehabilitering, hjälpmedel och förflyttningskunnig personal kunna tillgodoses. Det gör att fysioterapeuters kompetens nu ses som nödvändig även under helger av kommunala arbetsgivare, säger Mardjan Dubois.

Det här är inte det enda exemplet på arbetsgivare som vill förlägga arbetstiden på ett nytt sätt, berättar Torbjörn Bidebo, tillförordnad förhandlingschef på Fysioterapeuterna. Även privata och offentliga verksamheter inom primärvården behöver öka sin tillgänglighet på kvällar och helger.
– Många patienter som är listade inom primärvården jobbar dagtid och ofta långt ifrån hemmet, varför vårdcentraler och hälsocentraler börjat utöka sina öppettider, vilket i sin tur innebär att man också vill schemalägga fler fysioterapeuter på kvällar och helger, säger Torbjörn Bidebo.

Den här utvecklingen är en naturlig följd av olika aktörers strävan efter en mer personcentrerad och tillgänglig hälso- och sjukvårdsbransch, menar han.
– Att professionens kompetens efterfrågas alla veckans dagar är i grunden något som välkomnas av förbundet. Vi har ju bedrivit påverkansarbete för att fysioterapeuters insatser ska vara självklara och att professionen ska vara med i arbetet med att skapa en mer hälsofrämjande och patientsäker hälso- och sjukvård.

Å andra sidan är införandet av kvälls- och helgjobb också något som kan få en betydande – och oönskad – påverkan på enskilda fysioterapeuters vardag, fritid och familjeliv, medger Torbjörn Bidebo.
– De arbetsgivare som i framtiden vill förlägga fysioterapeuters arbetstid till kvällar och helger ska därför upprätta dessa nya scheman i stor delaktighet med och lyhördhet för sina anställda, betonar han.
– Om fysioterapeuterna själva får vara med och påverka hur arbetet organiseras kan den egna kompetensen utnyttjas på ett klokt och välplanerat sätt. Dessutom vet vi att anställda som upplever att arbetet är förutsägbart lättare behåller hälsa, arbetsglädje och engagemang.