I samband med världskongressen delade WCPT ut flera priser. Totalt fem svenska fysioterapeuter var bland vinnarna, däribland professorerna Christina H Opava och Charlotte Häger.

Christina H Opava, professor vid Karolinska institutet. Foto: Magnus Glans

WCPT 2019 Professor Christina H Opava, verksam vid Karolinska institutet, tilldelades WCPT Leadership in Rehabilitation Award 2019 för sitt bidrag till fysioterapins professionella utveckling, särskilt inom reumatologi. Förbundsordförande Stefan Jutterdal tog emot priset å hennes vägnar, då hon inte kunde närvara på prisutdelningen i Genève, men utmärkelsen kommer också att uppmärksammas under Fysioterapi 2019 i Stockholm i oktober.

Charlotte Häger är professor vid Umeå universitet. Foto: Lois Steen

En annan svensk professor Charlotte Häger, verksam vid Umeå universitet samt ordförande i världskongressens programkommitté, fick ta emot WCPT International Service Award på utbildningsområdet.

Dessutom fick tre svenska fysioterapeuter ta emot Outstandig Poster Award som delas ut av WCPT:s subgrupper på olika områden. Helena Pepa, Therese Kristersson och Emelie Karlsson fick denna utmärkelse inom mental hälsa, neurologi respektive äldres hälsa.