Bara var åttonde person med KOL träffar regelbundet en fysioterapeut. Det visar en undersökning från Riksförbundet HjärtLung. Otroligt problematiskt, säger KOL-forskaren och fysioterapeuten André Nyberg.

Endast var åttonde med KOL träffar regelbundet en fysioterapeut. Foto: Colourbox

HjärtLungs undersökning visar på en rad brister i KOL-vården. Till exempel kan det dröja flera år från första vårdkontakten tills diagnosen sätts. Många saknar också tillgång till KOL-team och har ingen handlingsplan för hur sjukdomen ska hållas stabil. Dessutom träffar endast var åttonde regelbundet en fysioterapeut.
– Det är otroligt problematiskt med tanke på att fysioterapeutiska insatser vid behandling av KOL är högt prioriterade i såväl nationella som internationella riktlinjer. Patienterna får alltså inte tillgång till den bästa vården, och får förmodligen bara en liten del av den behandling som de ska ha.
Det säger André Nyberg, KOL-forskare vid Umeå universitet samt ordförande i Fysioterapeuternas sektion för andning och cirkulation. Men det är inte lika illa överallt, tillägger han. På en del platser är den här vården etablerad med tillgång till fysioterapeut. Nu hoppas André Nyberg att vårdförloppet för KOL kan bidra till förbättring på fler ställen.
– Vårdförloppets syfte är ju att vården ska bli mer jämlik över landet. Följer man det så ser man också behovet av fysioterapeuter eftersom vår kompetens återigen lyfts fram som otroligt viktig i behandlingen av KOL.