Trots kvarstående besvär i underlivet ett år efter förlossning har bara 15 procent fått hjälp av fysioterapeut. Det visar en aktuell undersökning. ”Vi skulle behöva vara minst dubbelt så många”, säger Anna Skawonius, ordförande i Sektionen för kvinnors hälsa.

Ett år efter förlossningen uppger endast 24 procent att de mår fysiskt mycket bra. Foto: Colourbox

I den så kallade Graviditetsenkäten som skickas ut av Sveriges kommuner och regioner, SKR, har kvinnor svarat på frågor om graviditet, förlossning och hur de mår efteråt. De flesta frågor är framför allt relevanta för barnmorskor och läkare, men flera ringar också in fysioterapeutiska områden. Åtta veckor efter förlossningen uppger till exempel 39 procent att de haft besvär eller komplikationer som de inte hade förväntat sig. Ett år efter förlossningen uppger endast 24 procent att de mår fysiskt mycket bra. Samtidigt vet 32 procent inte vart de kan vända sig med sina problem. På frågan om man vid besvär från underlivet fått behandling eller träningsråd av fysioterapeut eller uroterapeut efter utskrivning från BB svarar endast 15 procent av kvinnorna ja. 28 procent svarar ”nej, fast jag hade önskat det”.

Anna Skawonius, ordförande i Sektionen för kvinnors hälsa, säger att undersökningens resultat inte alls är förvånande.
– Det rimmar väldigt väl med tidigare SBU-rapporter som visar att kvinnor inte får den information och eftervård som de hade önskat. Vi är inte heller jättemånga fysioterapeuter med kompetens inom kvinnors hälsa, och fördelningen av oss över landet är sned. Det är främst i storstäder söder om Gävle det finns tillgång till en fysioterapeut med den här kompetensen.
Men det handlar inte bara om att det finns för få fysioterapeuter med rätt kompetens, säger Anna Skawonius. Det är också en fråga om utbredd okunskap hos arbetsgivarna.
– Det finns sjukhus där man i princip har tänkt ta bort den fysioterapeuttjänst som är relaterad till kvinnokliniker. Man vet inte vad man ska ha en fysioterapeut till och vad en sådan kan bidra med. Men det är ju vi som kan rehabilitering bäst. Vi har utbildning i rehabiliteringsmedicin, rehabiliteringsprocessen, muskelfunktion och träning. Det har inte de andra yrkena. Finns det muskler så har vi en plats i det arbetet.

Anna Skawonius, ordförande i Sektionen för kvinnors hälsa. Foto: Privat

Att många kvinnor uppger att de inte fått hjälp från fysioterapeut eller uroterapeut trots att de velat ha det kan leda till olika komplikationer, säger Anna Skawonius.
– Många kvinnor kan vara oroliga och dra sig för att vara fysiskt aktiva. Många kanske lever med besvär som de inte hade behövt ha. De kan också ha sämre kroppsuppfattning än någon som fått en bra uppföljning. Det kan även leda till kroniska besvär helt i onödan. Ta en sfinkterskada till exempel. Är den reparerad har kvinnan förutsättningar att träna upp funktionen, men utan hjälp kan det bli många problem som begränsar henne i vardagen.
För att kvinnor som är eller har varit gravida ska få adekvat hjälp behövs flera förändringar, menar hon. Dels behöver fler fysioterapeuter utbildning på området. I dag är endast 123 fysioterapeuter listade på sektionens kompetenskarta.
– Vi skulle behöva vara minst dubbelt så många. Det absolut mest ideala vore också att ha en fysioterapeut kopplad till varje mödravård så att alla kvinnor som fött barn kan erbjudas uppföljningar. I Belgien får alla kvinnor som fött barn träffa en fysioterapeut flera gånger efter förlossningen. Det tycker jag vi kan inspireras av.

  • Om enkäten

    Graviditetsenkäten har tagits fram inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Satsningen pågår till och med 2023. Totalt svarade 172 000 kvinnor på frågor mellan december 2020 och november 2021. Hela enkäten finns här.