Det vara bara ett fåtal av de fysioterapeuter som arbetar med äldre eller patienter med neurologiska sjukdomar som ställde om till digital rehab under pandemin. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Patienternas egen förmåga plus vårdavtalen begränsar möjligheten att ställa om digitalt. Illustration: Colourbox

I studien har 307 fysioterapeuter som arbetar med äldre personer eller personer med neurologisk sjukdom besvarat en enkät om distansbaserad rehabilitering och digitala hjälpmedel, samt förutsättningar och behov av detta. Resultaten visade att 74 procent inte ägnade sig åt distansbaserad rehabilitering före pandemin, och 52 procent gjorde det inte under pandemin. De visade också att 68 procent använde telefon för att följa upp patienter och ge råd, medan 10 procent använde videomöten, mobilappar och digitala plattformar.

Det som begränsade omställningen till digital rehabilitering var enligt fysioterapeuterna dels patienternas egen förmåga att använda digitala hjälpmedel, dels de vårdavtal som reglerar hur rehabiliteringen bedrivs. De flesta ansåg dock att distansbaserad rehabilitering är viktigt och ville lära sig mer om hur det kan införas.
Forskarna bakom studien anser att resultaten visar på vikten av att stärka kunskapen hos fysioterapeuter om distansbaserad rehabilitering, och att utveckla användarvänliga digitala hjälpmedel för rehabilitering.

David Moulaee Conradsson, medförfattare och docent vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, säger i ett pressmeddelande att den digitala vården generellt har ökat i samhället som en konsekvens av pandemin.
– Men införandet för rehabiliteringen av äldre personer och personer med neurologisk sjukdom har skett långsamt, säger han. Det krävs mer forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten och patienterna för att stödja införandet.

Telerehabilitation during the COVID-19 pandemic in Sweden: a survey of use and perceptions among physiotherapists treating people with neurological diseases or older adults. BMC Health Services Research volume 22, Article number: 555 (2022).