Nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsförsörjning ser ut att kunna bli verklighet. Riksdagen vill nämligen att regeringen tar sig an frågan.

Fysioterapeuterna har i flera år lobbat för nationella riktlinjer. Foto: Colourbox

Nationella riktlinjer inom dessa områden är något Fysioterapeuterna i flera år har lobbat för tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och patientorganisationer som Neuro och Reumatikerförbundet. I mitten av mars beslutade äntligen riksdagen att gå vidare med ärendet genom att uppmana regeringen att se över vad som krävs för att ta fram nationella riktlinjer. Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg är mycket nöjd.
– Tillgång till och förutsättningarna för rehabilitering är ojämlikt fördelad i landet, säger hon. Med gemensamma riktlinjer betonas behovet av en mer jämlik fördelning eftersom det kommer bli tydligare för regioner och kommuner vad de behöver arbeta med. Nationella riktlinjer kommer också betona att de här verksamheterna är viktiga och öka betydelsen av dem. Jag tror det kommer att leda till en kvalitetshöjning.

Cecilia Winberg vill att flera av de professioner som arbetar inom rehabiliteringen inkluderas i arbetet med att ta fram riktlinjerna – som hon hoppas kan vara klara om ett par, tre år.
– Vi fysioterapeuter är så klart viktiga, men det finns också andra grupper som är det. Jag vill också gärna se ett samarbete med området rehabilitering i Kunskapsstyrningen. Det arbetet har pågått ett tag och har redan kommit en bit på vägen.