Malmaskolan i Kolsva har sedan mer än fyra år kunnat stoltsera med en egen fysioterapeut. Men nu har skolan drabbats av tuffa sparkrav och dragit in den uppmärksammade tjänsten.

Linnéa Kärdevik slutade på Malmaskolan i somras. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Skolan, som länge profilerat sig med en stark elevhälsa, har tagit emot flera besökare och journalister som velat veta mer om hur de jobbar. För tre år sedan skrev Fysioterapi om skolfysioterapeuten Linnéa Kärdevik och hennes arbete. Rektor Johan Hallberg sa då att han bland annat kunde se hur fysioterapin haft direkta effekter på den psykiska hälsan hos många elever, och att ”det här är en funktion jag inte vill bli av med”. Men från och med i somras är tjänsten indragen.
– Det var ett bedrövligt beslut att behöva fatta och hon lämnar ett vakuum efter sig, säger han. Men vi har fått stora sparkrav på oss och behövt göra flera neddragningar. Och där drog hon det kortaste strået eftersom fysioterapeut, till skillnad från övriga inom elevhälsan, inte är en funktion som måste finnas enligt skollagen.

Linnéa Kärdevik själv beklagar att det ofta är det som har med hälsa att göra som ryker först vid nedskärningar. Särskilt som hon har sett att många barn har koncentrationssvårigheter, och att behovet av motoriskt stöd stadigt ökar. Och särskilt som den träning hon gjort haft tydlig effekt enligt regelbundna uppföljningar och utvärderingar.
– Men allt jag har jobbat med försvinner nu. Specialläraren ska fortsätta göra de motoriska screeningarna som tidigt fångar in barn med olika hjälpbehov så gott hon kan. Men utfallet kommer att hamna på lärare och rastpedagoger utan någon specifik prövning av fysioterapeut. Det är verkligen jättetråkigt.

Här finns texten från 2020 om Linnéa Kärdeviks arbete på Malmaskolan.