När Region Västernorrland införde digitala frikort glömdes privatpraktikerna bort. Nu står de utanför systemet, och patienterna riskerar att få betala sina besök.

Privatpraktiker på nationella taxan kommer tills vidare inte åt systemet. Foto: Colourbox

E-frikorten infördes den 1 december förra året. Smidigt för dem som har kompatibla system, men för flera fysioterapeuter på nationella taxan är det stopp på obestämd tid.
– Inte ens det system regionen själv tagit fram är kompatibelt med oss. Vi fick ingen fråga om hur våra verksamheter ser ut. Kommunikationen har varit obefintlig tills vi tog kontakt, säger fysioterapeuten Daniel Kibe på Elitrehab i Sundsvall.

Som en tillfällig lösning hade regionen som förslag att de drabbade företagarna skulle ringa in vid varje patientbesök. Först en gång för att kolla hur patienten ligger till med frikortet, och sedan en gång till för att registrera besöket.
– Det är ju helt orimligt, säger Daniel Kibe. Det skulle innebära flera hundra samtal.
Tills problemet är löst står därför flera företagare utanför det digitala systemet. Och patienterna måste betala, även om de har frikort eftersom fysioterapeuten inte kan kontrollera. Patienterna får sedan själva ta kvittot och gå till regionens vårdgivare för att få det registrerat.
– Jag hoppas det här kan bli ett misstag att lära sig av. Varför inte samverka med andra regioner som redan har infört e-frikort? säger Daniel Kibe, som ändå välkomnar korten.

Dick Rytterdahl är ekonomidirektör på Region Västernorrland och sitter i styrgruppen för e-frikorten. Han säger att systemet förhoppningsvis ska fungera för alla senast i februari.
– Sett i backspegeln borde vi ha pratat med alla på nationella taxan mycket tidigare.
När Region Stockholm införde e-frikorten för mer än fem år sedan fungerade det smärtfritt, säger egenföretagaren Karin Josefsson.
– Så har vi också haft samverkansgrupper och varit involverade från start för att det ska fungera. Så när systemet infördes var det kompatibelt direkt.