Glutenfri kost, fasta, piller med vitaminer och mineraler … buden om vilken diet som kan hjälpa vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar är många. Men vad säger vetenskapen? Och vad ska fysioterapeuter ge för råd?

Medelhavskost har visat sig vara bra för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Foto: Colourbox

Björn Sundström, docent, kostvetare och fysioterapeut med specialistkompetens inom reumatologi, har gått igenom evidensläget när det gäller sambandet mellan inflammatoriska reumatiska sjukdomar och vad vi stoppar i oss. Han har tittat på forskning gällande vegansk respektive vegetarisk kost, medelhavskost och så kallad antiinflammatorisk kost, vad som gäller för omega 3 och 6, vad som händer om man utesluter gluten och vad intag av antioxidanter, vitaminer och mineraler i form av tillskott kan innebära.
På konferensen Fysioterapi 2021 gick han igenom vad han kommit fram till. Resultat: Vetenskapliga belägg för möjlig positiv inverkan finns vid ett högt intag av omega 3-fetter som kommer från havet. Men man måste då upp i höga doser, och behandlingseffekten motsvarar i bästa fall ett svagare NSAID-läkemedel. Även medelhavskosten har visat på möjlig gynnsam inverkan.

Men även om matvanorna visat sig ha en liten direkt effekt på inflammationer så är det ändå ett viktigt ämne för de här patienterna eftersom de har en hög risk för muskelförlust, hög risk för osteoporos och hög risk för hjärt-kärlsjukdom.
– Så det vi kan rekommendera är medelhavskost, eller att man anpassar sin egen kost så den blir mer medelhavslik, säger Björn Sundström. Särskilt viktigt är att äta mycket fisk och mat från havet. Vi kan också säga att det är bättre att äta en bra och fullvärdig kost än att hålla på och äta kosttillskott i olika former som snarare gör mer skada än nytta. Och vi kan avråda patienterna från extrema dieter och fasta eftersom de inte ska riskera att vara undernärda, inte ens under korta perioder.
Han poängterar också att fysioterapeuter måste hålla sig till evidens och beprövad erfarenhet.
– Börjar vi ge kostråd i direkt syfte att påverka en patients sjukdom så kan vi lätt hamna utanför både vårt uppdrags- och kompetensområde. Viktigast är att hänvisa till allmänna kostråd och allmän hälsa. Och att hänvisa direkt till dietist eller motsvarande om patienten behöver mycket stöd.