Män som spelat allsvensk fotboll har en högre risk för demens än män från den övriga befolkningen. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet Public Health.

Risken för demens var högre, men risken för Parkinsons sjukdom var längre hos fotbollsspelarna. Foto: Colourbox

Forskare vid Karolinska institutet har undersökt hur risken för demens och andra neurodegenerativa sjukdomar ser ut för allsvenska fotbollsspelare jämfört med andra i befolkningen. Totalt ingick över 6 000 fotbollsspelare som var aktiva i allsvenskan mellan 1924 och 2019 och vars hälsoregisterdata jämfördes med en kontrollgrupp på över 56 000 män med samma bostadsort och ålder.

Studien visade att fotbollsspelarna hade 62 procent högre risk för demens än kontrollgruppen.
– Den förhöjda risken för demens sågs bara hos utespelare, inte hos målvakter, vilket stödjer hypotesen att nickar och huvudkollisioner på plan skulle kunna öka risken för demens. Men det är också möjligt att sambandet beror på andra faktorer som utmärker fotbollsspelare. Vi kan inte heller dra några slutsatser gällande risken hos dagens manliga och kvinnliga elitspelare, eller hos amatör- och ungdomsspelare, säger Peter Ueda, biträdande lektor vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Demens är en vanlig sjukdom med en livstidsrisk på ungefär 10 till 20 procent, förklarar han.
– Väldigt förenklat indikerar våra resultat att livstidsrisken för en allsvensk fotbollsspelare, som var aktiv fram till mitten av förra seklet, hamnar på ungefär 15 till 30 procent.
Resultaten visade dock att risken för Parkinsons sjukdom var 32 procent lägre hos fotbollsspelarna. Det skulle kunna bero på en högre fysisk aktivitetsnivå hos fotbollsspelarna jämfört med kontrollerna, resonerar forskarna bakom studien.

Studien: Neurodegenerative disease among male elite football (soccer) players in Sweden: a cohort study. The Lancet Public Health