Springcykling med en Frame Runner förbättrar både konditionen och muskeltjockleken hos personer med cerebral pares, CP. Det visar ny forskning.

Med dr Emma Hjalmarsson har sin kliniska hemvist på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Privat

En Frame Runner är en trehjulig springcykel med sadel, bålstöd och styre som möjliggör måttlig till högintensiv träning för personer med begränsad eller ingen gång- och löpförmåga.
– Jag har under hela mitt yrkesliv verkat för att fysisk aktivitet ska vara en rättighet för alla, så att forska om Frame Running passade väldigt bra, säger fysioterapeuten Emma Hjalmarsson som disputerade juni vid Karolinska institutet.

De 107 deltagarna i hennes avhandlingsstudier rekryterades från Frame Running-klubbar. De flesta av dem behövde rullstol i vardagen och var på nivå 4 enligt The Gross Motor Function Classification System. Många hade också dyskinetisk CP.
– Personer som har svårt att koordinera och styra rörelser kan ha svårt med vardagsmotoriken men med en Frame Runner kan de hitta springrörelsen och bli elitidrottare i Frame Running, berättar Emma Hjalmarsson.
I sin första delstudie utvärderade hon effekterna på kondition och muskler hos barn och vuxna med CP som tränade Frame Running två gånger i veckan i 12 veckor. Konditionen mättes med sex minuter Frame Running test, det vill säga avklarad sträcka på sex minuter. Musklerna undersöktes genom att mäta tjocklek med hjälp av en ultraljudsapparat.

Resultaten visade att sträckan på sex minuter ökade i genomsnitt 34 procent med oförändrad puls och självskattad ansträngning i jämförelse med innan träningsperioden. Musklerna blev också större. Skillnaden var statistiskt säkerställd på vadmuskeln där storlek i genomsnitt ökade 9 procent på den sida som var tunnast från början. Av resultaten drar Emma Hjalmarsson slutsatsen är att Frame Running är en högintensiv aktivitet som ger fysiologiska förbättringar både avseende kondition och muskeltjocklek.
– Det var glädjande att vi såg en signifikant muskeltillväxt. Löpning ses ju inte som en direkt muskelbyggande aktivitet, men för den här gruppen förefaller Frame Running även ge hypertrofi. Eftersom tunn och svag muskulatur är bland de största problemen vid CP är all muskeltillväxt relevant.

Emma Hjalmarsson med en av studiedeltagarna, Julia Hedenström, parasportare inom Frame Running. Foto: Privat

De två följande studierna var inriktade på att validera konditionstestet som användes i träningsstudien.
– Vi kunde visa att sträckan på sex minuter Frame Running test kan användas som ett mått på kondition hos personer med CP. Det är ett enklare och mer praktisk genomförbart test i jämförelse med syrgasmätning på löpband, säger Emma Hjalmarsson.
I den fjärde delstudien undersöktes vilka fysiska och fysiologiska parametrar som påverkar prestationen i Frame Running. Där kom det fram att muskelstorlek är en stark prediktor för att kunna prestera i Frame Running, medan spasticitet och nedsatt selektiv muskelkontroll hindrar prestation.

Vilken nytta kan din forskning bli till?
– Det är visat i flera stora studier att personer med funktionsnedsättningar är mer stillasittande, fysiskt inaktiva och har en ökad risk för ohälsa genom att drabbas av olika folksjukdomar. Men flera stora kohortstudier har visat att det går att kompensera för stillasittandet och förbättra hälsan genom regelbunden fysisk aktivitet med högre intensitet. I linje med de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet är det troligt att man genom att komma upp i hög puls några gånger i veckan via träning med en Frame Runner, skulle kunna kompensera för mycket stillasittandetid.

Kan man få en springcykel förskriven som ett fritidshjälpmedel?
– Enligt mina efterforskningar inför disputationen går det tyvärr inte att få den förskriven som ett hjälpmedel i Region Stockholm, säger Emma Hjalmarsson.
Den som vill prova en Frame Runner kan vända sig till närmaste Frame Running-klubb, tipsar hon.
– Där kan man ofta låna en springcykel och få stöd att komma i gång. Det är en fantastisk parasport med hög intensitet för den som inte har så många andra möjligheter att komma upp i puls.

Professionen har en roll i att förmedla kontakt med de klubbar som finns, tycker Emma Hjalmarsson.
– Fysioterapeuter har en viktig uppgift i att uppmuntra och stötta personer med funktionsvariationer att vara fysiskt aktiva, vilket kan vara att hitta och samarbeta med en parasportklubb. Att träna i en klubb och ta del av föreningsliv har också många andra fördelar utöver ökad fysisk aktivitet.

  • Syfte: Att utvärdera hälsoeffekterna av Frame Running och utvärdera om sex minuter Frame Running test kan användas som konditionstest.
    Resultat i urval: Frame Running ger hälsovinster avseende förbättrad kondition och muskeltillväxt hos individer med CP. Sex minuter Frame Running test är användbart och har god validitet för att uppskatta aerob kapacitet/kondition hos individer med CP. Muskelstorlek är en stark prediktor för att kunna prestera i Frame Running, medan spasticitet och nedsatt selektiv muskelkontroll hindrar prestation.

    Titel: Frame Running: enabling health improvements through physical exercise in individuals with cerebral palsy. Karolinska institutet, 2023