En t-shirt, en PET-flaska och hopknycklat papper. Det behövs ingen dyr övningsdocka när fysioterapeuter i Brasilien lär barn hjärt-lungräddning.

Naomi Kondo Nakagawa visade hur en en fylld t-shirt duger som övningsdocka. Foto: Agneta Persson

WCPT 2019 Vi är 200 miljoner invånare i Brasilien, 15 procent är barn. Så ni kan se framför er att de har en potential att rädda många liv, sa fysioterapeuten och projektledaren Naomi Kondo Nakagawa. På världskongressen i Genève demonstrerade hon hur barn genom ”Kids Save Lives” får lära sig hur man känner igen både stroke och hjärtstopp – och vad man ska göra.
Projektet, som är inne på sitt andra år, innebär att lärare och studenter på fysioterapiutbildningen vid universitetet i São Paulo åker ut till stadens skolor och lär barn mellan nio och 18 år hur man gör HLR. Utrustningen är så gott som gratis: en t-shirt fylld med en vattenfylld PET-flaska och ett gäng hopknycklade pappersbollar är ett utmärkt substitut för en dyr övningsdocka.

Hittills har omkring 50 fysioterapeuter och studenter lärt mer än 1 300 skolbarn HLR genom att öva kompressioner på fyllda t-shirtar.
– Vi lär dem alla stadier, berättade Naomi Kondo Nakagawa. Att känna igen en allvarlig situation, hur de kontrollerar om personen är vid medvetande, att de ska ringa 112 och sedan påbörja kompressioner. Barnen som är mellan nio och tolv lär vi att de kan hjälpa till att rädda liv. De äldre barnen, som är starkare, får lära sig att de faktiskt kan rädda liv på egen hand. De äldre barnen får också lära sig hur man vänder en medvetslös person på sidan.

Än så länge är det skolbarnen i São Paulo som fått gå kursen, men ett samarbete med fysioterapeuter i övriga landet har påbörjats för att sprida metoden.

  • DETTA ÄR WCPT

    World Confederation of Physical Therapy (WCPT) är en icke vinstdrivande organisation för fysioterapeutorganisationer i olika länder. Den arbetar bland annat med att utforma rekommendationer, riktlinjer och policydokument för utbildning och professionsinnehåll.

    Sverige har varit med sedan starten den 8 september 1951 och var då ett av elva medlemsländer. I dag är antalet medlemsländer uppe i 121 stycken, varav de senaste 13 valdes in på kongressen i Genève nu i maj.

    Alla medlemsländer har rätt att delta i General Meeting som är organisationens årsstämma som hålls i anslutning till kongressen. Där väljs ordförande samt vice ordförande. Där bestäms också vilka policydokument, strategiska riktlinjer och prioriteringar som ska gälla kommande fyra år. General Meeting hålls vart fjärde år, medan kongresserna hålls vartannat.

    WCPT har sin bas i England och ordförande är irländska Emma Stokes.