Två fysioterapeuter som gjort särskilda insatser under pandemivåren 2020, Emma Malm från Eskilstuna och Monika Fagevik Olsén från Göteborg, har nominerats till priset Årets fysioterapeut.

Nu är det klart vilka fysioterapeuter som juryn nominerat till förbundets utmärkelse Årets fysioterapeut 2020. I år uppmärksammas två fysioterapeuter som gjort särskilda insatser under pandemin. Här nedan presenteras juryns motiveringar och de nominerade svarar på vad de själva vill lyfta fram från sin yrkesgärning.

Emma Malm, fysioterapeut

Emma Malm. Foto: Klara Karlsson

Emma Malm, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Juryns motivering: ”Emma Malm har under covid-19-pandemin visat stor handlingskraft och har med beslutsamhet strukturerat och utvecklat verksamheten utifrån patienternas behov. Genom utbildning av kollegor i fysioterapeutiska insatser på en intensivvårdsavdelning och genom att sprida och implementera ny kunskap om fysioterapeutiska insatser för patienter med covid-19 har Emma starkt bidragit till att både utveckla professionen och förbättra patienters hälsa. Trots en mycket tung arbetsbelastning under pandemin har Emma konsekvent bidragit till verksamhetsutveckling och till kollegors kunskapslyft. Genom att även nå ut till och utbilda andra professioner om/i fysioterapeutiska insatser på en intensivvårdsavdelning bidrar Emma till fysioterapins utveckling.”

Vad vill du själv lyfta fram om ditt arbete under det här året?
– Det här året är det inget som har varit sig likt. Det har inneburit stora omställningar där jag har fått byta arbetsuppgifter och lära upp kollegor att fungera i helt nya sammanhang. Jag jobbar ju vanligtvis som ensam fysioterapeut på IVA och för mig har omställningen gjort att jag har fått utbilda och vidareutbilda kollegor i en omfattning som jag aldrig har varit med om tidigare. Men kollegornas vilja att lära sig har också varit jätteviktig. Det jag vill lyfta fram är att jag ihop med mina kollegor har kunnat formulera och på plats förmedla mina kunskaper till dem som har blivit snabbt inkastade i det här. Det är det som jag känner mig mest stolt över! Att jag har kunnat förmedla viktiga kunskaper till mina fantastiska kollegor, så att de har kunnat känna sig så trygga som möjligt i den situation som har uppkommit. Jag tror att det har gjort att de också är nöjda med min insats. Men jag är väldigt överväldigad och överraskad över att ha blivit nominerad!

Monika Fagevik Olsén

Monika Fagevik Olsén Foto: Olle Olsén

Monika Fagevik Olsén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Juryns motivering: ”År 2020 har varit ett år som så här långt präglats av covid-19. Monika Fagevik Olsén har varit en av de drivande personerna bakom den “Nationella plattformen för fysioterapeuter om covid-19”, en plattform som samlat utbildningsmaterial om fysioterapi vid covid-19 och erbjudit interaktiva paneldiskussioner. Plattformen har bidragit till att sprida kunskap om fysioterapi och att fysioterapeuter på ett tryggt sätt kunnat tillämpa metoder i vården av patienter med covid-19. I sin roll som universitetssjukhusöverfysioterapeut har Monika genom utbildning av fysioterapeuter, utveckling och samordning och kliniskt arbete med patienter i hög grad bidragit till att förbättra patienters hälsa. Genom sin medverkan i det nybildade rehabteamet för patienter med covid-19 bidrar Monika även till professionens utveckling i stort.”

Vad vill du själv lyfta fram om ditt arbete under det här året?
– De sista månadernas enorma arbete för och med covidpatienterna, det kan jag lugnt säga! Det handlar om andning och rehabilitering, vilket ligger mig nära om hjärtat – framförallt andningen som är mitt huvudämne. Jag har utbildat kollegor i andning i mer än 25 år på nationell basis. Ibland kan det vara svårt att nå ut med hur viktig andningen är för olika patientkategorier. Och så nu helt plötsligt är vi i en sits där alla inser att vi måste kunna väldigt specifik andningsvård. Att då få vara med i arbetet med att göra ett kunskapslyft har varit fantastiskt inspirerande. Det gagnar inte bara covidpatienterna utan väldigt många andra också. Till exempel patienter med KOL eller neurologiska sjukdomar. Att andningsvård är något vi bör erbjuda våra patienter som har behov av det får nu genomslag i hela Sverige.

Du blev ju utsedd till Årets fysioterapeut 2011, och dessutom nominerad igen härom året. Vad tänker du om det?
– Ja, vad ska man säga! Det är fantastiskt att andra ser och uppskattar allt det arbete jag har gjort – tillsammans med andra. För jag har ingalunda drivit detta själv, vare sig på hemmaplan eller nationell front. Men det värmer att få uppmärksamhet för en omfattande arbetsinsats.

De två nominerade kommer nu att intervjuas av ledamöter i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse. Sedan utses en vinnare som presenteras på Internationella Fysioterapidagen den 8 september 2020.

  • Fakta om Årets fysioterapeut

    Priset delas ut varje år till den fysioterapeut/sjukgymnast som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade.

    Läs mer om priset: https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Arets-fysioterapeut/