Stressigt på jobbet? Det ökar risken för både fysiska och kognitiva problem senare i livet. Det visar en 40 år lång studie från Hälsohögskolan i Jönköping.

Den som har låg kontroll och påverkan över sitt arbete löper ökad risk att drabbas av både kognitiva och fysiska problem senare i livet. Bild: Colourbox

Att arbetsstress är dåligt på kort sikt råder det kanske ingen tvekan om. Men en dålig arbetsmiljö kan också påverka hur vi mår på äldre dar. Det framgår av en studie där omkring 1 800 personer i Sverige har intervjuats och följts upp mellan 1968 och 2011. Bland annat undersöktes rörlighet, styrka och smidighet för att se om de klarade fysiska vardagsaktiviteter. Till exempel skulle de lyfta ett kilo socker och resa sig från en stol. De fick också göra minnestester som bland annat gick ut på att komma ihåg och upprepa ord, dra bort 7 från 100 fem gånger, samt svara på vilket land de befann sig i och vilken dag det var.

Forskarna kunde se att den som har låg kontroll och påverkan över sitt arbete, som till exempel arbetsuppgifter och arbetstider, också löper ökad risk att drabbas av både kognitiva och fysiska problem senare i livet (upp till 60 procent kognitiv och fysisk nedsättning enligt studien). De kunde också se att män påverkas mer av sin psykosociala arbetsmiljö än kvinnor.
Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi och projektledare för forskningsstudien, konstaterar att om man ska få ett friskt åldrande måste man också se till att ha en bra arbetsmiljö. ”Det är till exempel väldigt viktigt att man får uppmuntran och stöd och att man får arbetsuppgifter som man känner att man klarar av”, säger han i ett pressmeddelande.

Studien är en del i forskningsprojektet ”Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?” och finns HÄR.