Sollefteå var först med en anställningsbonus på 100 000 kronor. Nu följer Ånge kommun efter genom en motsvarande satsning för fysioterapeuter och andra akademikeryrken.

Svårigheten att rekrytera fysioterapeuter har lett till att Ånge kommun nu erbjuder en rekryteringspremie till nyanställda som stannar kvar. Foto: Colourbox

– Inlandskommuner i norra Sverige med långt till akademiska utbildningsorter har det allt svårare att rekrytera till vissa tjänster och därför har vi i politisk enighet beslutat om modellen, säger Sten-Ove Danielsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Ånge kommun.

Maximalt 100 000 kronor kan en nyanställd sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut i Ånge kvittera ut i form av en rekryteringspremie. Första utbetalningen sker med 30 000 kronor efter ett halvår, följt av 25 000 och 45 000 kronor efter två respektive fem års anställning.
– Vi har sett ett ökat intresse för de sjukskötersketjänster som varit ute på annons och hoppas få motsvarande effekt även för fysioterapeuter och arbetsterapeuter, säger Annsofi Hagemo, enhetschef vid Ånge kommun.
– I nuläget har vi en fast sjukgymnast med en kollega som går in och jobbar periodvis. Vi behöver ytterligare två fysioterapeuter.

Sollefteå kommun var först i Sverige med en liknande bonus i början av året.
– Det har varit lyckosamt och vi har en ny fysioterapeut som omfattas av bonusmodellen. Vi har i nuläget inga vakanser för våra fem fysioterapeuttjänster, men har ett vikariat ute nu och tyvärr omfattas bara fasta tjänster av bonusmodellen, säger Mikael Norberg, enhetschef för Sollefteå kommuns rehabteam.

Fredrik Mårtensson
frilansreporter