Fysioterapeuten och projektledaren Marianne Degerman i Skellefteå har fått något så ovanligt som en kommunal doktorandtjänst. Alla kommuner borde införa sådana tjänster, anser hon.

Marianne Degerman ska forska på medicinsk laser på svårläkta sår hos äldre i kommunal primärvård. Foto: Privat

Vad är bakgrunden till det här?
– Politikerna här vill ha mer forskning i kommunerna, och i Skellefteå finns det nu doktorander inom varje förvaltning. Alla kommuner borde införa doktorandtjänster! Då har de själva möjlighet att påverka vilket ämne de vill ha forskning på. Och som fysioterapeut i verksamheten har man ju direkt insyn i vad som skulle vara till gagn för oss i vårt arbete och samtidigt en vinst för kommunen. Det handlar också om att det ska finnas karriärvägar för fysioterapeuter även inom kommunen.

Vad är det du ska göra?
– Jag ska forska på medicinsk laser på svårläkta sår hos äldre i kommunal primärvård. Vi påbörjade redan 2019 en vetenskaplig studie där jag varit studieansvarig och drivande, så det här är en fortsättning på det kan man säga. Jag kommer påbörja mina studier till hösten och tanken är att jag ska forska ungefär 80 procent och jobba kvar som projektledare på socialkontoret på resterande 20 procent för att det jag lär mig direkt ska kunna komma till användning i verksamheten.

Vad har kommunen för intresse av att betala dig för den här forskningen?
– Rent krasst finns det pengar att spara. När jag för några år sedan jobbade kliniskt hade vi svårt att få tag i tillräckligt med sjuksköterskor, och de vi hade gick på knäna. Så vi provade om medicinsk laser kunde avlasta dem, och såg ganska snabbt att vi fick till en läkning på de svårläkta såren. Antalet omläggningar kunde minskas vilket innebar besparingar på personalens tid, omläggningsmaterial och transportkostnader.

Vad har du för tips till kollegor i andra kommuner som vill att arbetsgivaren ska inrätta doktorandtjänster?
– Titta på hur verksamheten ser ut och vad som skulle kunna förbättras. Vi ska ju till exempel jobba förebyggande men räcker ofta inte till. Så forskning på möjliga sätt att jobba mer förebyggande kan vara en idé, särskilt nu när god och nära vård är aktuellt. Sen behöver man också lägga fram ekonomiska argument där man poängterar möjligheten att generera besparingar.

Till vilket universitet hör du, och när är du klar?
– Jag hör till Umeå universitet och ska vara klar om fem år.