Konditionsträning har ingen effekt på hur en individ hanterar akut stress. Det tyder en avhandling från Göteborgs universitet på.

I sitt avhandlingsarbete har fysioterapeuten Elin Arvidson undersökt relativt otränade personers reaktioner på akut stress, dels genom ett maximalt konditionstest, dels genom ett socialt stresstest där personen bland annat fick hålla tal inför en kommitté. Både halten av stresshormoner (ACTH, kortisol, DHEA och DHEA-S) och autonoma reaktioner (blodtryck och hjärtfrekvens) studerades.

En försöksgrupp på 68 personer fick därefter träna kondition i ett halvår, där målsättningen var tre pass per vecka med minst 75 procent av maxpuls, medan en kontrollgrupp fortsatte som vanligt. Därefter gjordes testerna om. Hypotesen var att de som hade förbättrat sin kondition skulle reagera mindre på stress vid de sista testerna. Men någon sådan skillnad kunde inte noteras, trots att försöksgruppen hade förbättrat sin kondition signifikant.

Det är oklart om resultaten har klinisk betydelse för fysioterapeuters behandling av stresspatienter, säger Elin Arvidsson.
– Resultaten är inte helt lätta att implementera. Det kluriga är att skilja på långvarig stress, som är ett hälsoproblem för många, och den akuta stressen som jag har undersökt. Det jag kan säga är att oavsett om man har bra eller dålig kondition har man i allmänhet en fungerande reaktion på akut stress. Det blev också tydligt hur individuell stressreaktionen är.
– Men det finns mycket forskning som visar att konditionsträning är effektivt mot långvarig stress, och den gäller fortfarande.

Avhandling: Physiological responses to acute physical and psychosocial stress – relation to aerobic capacity and exercise training, Göteborgs universitet 2019

Annika Olsson
frilansskribent

Akut stress påverkas inte av konditionsträning. Foto: Colourbox