Acceptansinriktad behandling via internet har god effekt på fibromyalgi, visar psykologen Maria Hedman-Lagerlöfs avhandling vid Karolinska Institutet. Framför allt gäller det att minska undvikandebeteende.

Patienterna hade också kontakt med en fysioterapeut via nätet. Foto: Colourbox

I sitt avhandlingsarbete testade Hedman-Lagerlöf acceptance and commitment-terapi (ACT) på 140 patienter med fibromyalgi. Hälften fick behandling via internet, hälften sattes på väntelista och fungerade som kontrollgrupp. Behandlingen pågick i tio veckor. Där ingick acceptans, mindfulness samt exponering, att systematiskt utsätta sig för sådant man vet ger symtom. Patienterna hade också kontakt med en fysioterapeut via nätet. De följdes upp direkt efter behandlingsperioden och ett halvår senare. Fibromyalgisymtomen minskade kraftigt för dem som fick behandling. Även fatigue, funktionsförmåga, livskvalitet, sömnproblem, depression och ångest förbättrades.

Vidare undersökte Hedman-Lagerlöf vad det var i terapin som hade effekt och kom fram till att det viktigaste var att minska patienternas undvikandebeteende. Undvikandebeteende innebär att man gör allt för att slippa de situationer som ger symtom och även att man distraherar sig för att slippa känna symtomen. ACT-terapin minskade detta beteende samt hypervigilansen, som innebär att man är överdrivet uppmärksam på kroppen och kroppsliga symtom.
– Successivt lär sig hjärnan att de här obehagliga signalerna inte är farliga och slutar därmed att tolka dem som viktiga, förklarar Maria Hedman-Lagerlöf i en intervju på Karolinska Institutets webbplats.

En delstudie undersökte även ekonomin i ACT-terapi över internet. Den visade att behandlingen minskade kostnaderna kraftigt jämfört med att inte behandla patienterna alls.

Avhandlingen: Getting close with discomfort: exposure therapy for fibromyalgia. Karolinska 2019.

Annika Olsson
frilansskribent