I februari fick 40 av Joint Academys 100 fysioterapeuter lämna företaget. Anledningen är en klausul som inte tillåter fysioterapeuter som jobbar på nationella taxan att ta sidouppdrag.

På Fysioterapi 2019 fick fysioterapeuter prova på arbetssättet hos Joint Academy. Foto: Agneta Persson

Joint Academy, som tillhandahåller digital behandling vid artros, är beroende av att fysioterapeuter jobbar för dem. I februari hade 100 fysioterapeuter uppdrag för företaget, varav 40 arbetade på nationella taxan. Men ungefär hälften av Sveriges regioner, däribland Region Blekinge som är den region Joint Academy har avtal med, tillåter inte att fysioterapeuter på nationella taxan har sidouppdrag.
– Vi hade inte tolkat regelverken så att den regeln gällde uppdraget som utfördes av våra fysioterapeuter, säger Leif Dahlberg, medgrundare och medicinskt ansvarig på Joint Academy.

Konsekvensen av klausulen blev att 40 fysioterapeuter fick sägas upp och många patienter omfördelas på de kvarvarande 60 fysioterapeuterna. Företaget har också behövt se sig om efter nya fysioterapeuter för att lösa situationen. Innan den är helt löst hålls också intaget av nya patienter nere.
– Några insatser kan ha fördröjts något i det här, säger Leif Dahlberg, men vi har situationen under kontroll nu. Patienterna har gått mer eller mindre skadefria ur det hela.

Leif Dahlberg är kritisk till klausulen som han menar inte gynnar någon, varken fysioterapeuter eller alla patienter som är i behov av artrosvård.
– Varför har man ens den här regeln? Vi kan inte driva frågan, men förbundet skulle ju kunna lyfta den eftersom det är en regel som uppenbarligen missgynnar fysioterapeuter.
Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg säger att förbundet kommer att följa Joint Academys arbete med att lösa problemet.
– Det är beklagligt att regionen försvårar tillgängligheten till artrosskola för de personer som är i behov av detta, säger hon.