En universitetslektor i fysioterapi sökes till Göteborgs universitet. Det är en tidsbegränsad anställning på heltid i 12 månader.

Om arbetsplatsen
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Sektionen för hälsa och rehabilitering har ansvar för utbildning och forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och audiologi. Sektionen syftar till att bedriva sin verksamhet med mycket hög kvalitet. Fysioterapeutprogrammet bedriver utbildning på kandidat-, magister/master- och forskarutbildningsnivå. Utbildning och forskning sker i nära samverkan med sjukvården. Fysioterapeutprogrammet har en aktiv utbildnings- och forskarmiljö med vision om att utvecklas ytterligare.

Om ämnet
Ämnet fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse och på vilket sätt rörelse, medvetenhet om kropp och rörelse, vanor och livsmönster påverkar människans hälsa.

Arbetsuppgifter
Vid anställning som universitetslektor vid enheten för fysioterapi vid Göteborgs universitet ingår i arbetsuppgifterna undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Aktivt kunna bedriva forskning inom området. Aktivt söka externa medel.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Avlagd doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet. Utöver minimumkraven för universitetslektor ska den sökande vara legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut och ha klinisk erfarenhet inom fysioterapi.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap  3-4 §§ Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet viktas lika och därefter god klinisk skicklighet. Utöver dessa tre områden kommer även erfarenhet från förtroende- och ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete tas i beaktan. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs vikt vid erfarenhet av kursansvar, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt läggas vid patientnära forskning inom huvudområdet fysioterapi. Det är meriterande med doktorandhandledning.

Meriterande att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.

Vid bedömning av klinisk skicklighet läggs vikt vid klinisk erfarenhet, utveckling av kliniskt arbete samt implementering av forskning i klinik.

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad på 100 % under 12 månader. Önskat tillträdesdatum är snarast.

Kontaktpersoner
Bitr. sektionschef Annelie Gutke 031-786 5747 annelie.gutke@neuro.gu.se
Programansvarig Eva Holmgren 031-786 5763 eva.holmgren@neuro.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Så här ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på länken här nedanför.

Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar, läs mer här: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
– Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
– Legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut
– Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
– Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Länk till ansökningsformulär: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/apply?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=18954

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/151 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-08

Övrig information
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Länk till denna annons på Göteborgs universitets webb 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Referensnr: PAR 2021/151
Roll: Universitetslektor i fysioterapi
Sista ansökan: 8 mars 2021