Fysioterapeuterna söker en handläggare inom professions- och medlemsfrågor till kansliet i Stockholm. Tjänsten är ett vikariat på drygt ett år i varierande omfattning. 

OM FYSIOTERAPEUTERNA
Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet i utveckling! Våra medlemmar har viktiga roller i samhället och samhället efterfrågar också alltmer vår uppfattning i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor. Det har inte minst varit tydligt i den pågående Covid-19pandemin – där fysioterapeuter varit och är avgörande för landets arbete. Vi är det enda förbundet för landets legitimerade fysioterapeuter och den självklara partnern genom hela yrkeslivet. Medlemmarna är verksamma inom regioner, kommuner, privat sektor och som egna företagare.

Fysioterapeuterna arbetar för att stärka medlemmarna i såväl professionsfrågor som i villkorsfrågor såsom lön, kompetensutveckling, ett hälsosamt arbetsliv och jämställdhet. Vår förbundspolitiska inriktning är att visa att fysioterapeutiska insatser har positiva hälsoeffekter av stor betydelse för såväl enskilda personer som för samhällsekonomin.
Fysioterapeuterna är ett partipolitiskt obundet fack- och yrkesförbund med 12 600 medlemmar verksamma inom landsting, kommuner, privat sektor och som egna företagare. Fysioterapeuterna ingår i Saco-federationen. Kansliet och förbundstidningen Fysioterapi har tillsammans 16 anställda och finns på Vasagatan 48 i centrala Stockholm.
Förbundets vision är ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv – i rörelse.”
För mer information, se fysioterapeuterna.se

OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en handläggare till vårt kansli i Stockholm, med ansvar inom professions- och medlemsfrågor, som kan vikariera då ordinarie handläggare är föräldraledig. Vikariatet är på 100 procent från 1 december 2020 till 31 augusti 2021 och därefter 60 procent till den 31 december 2021.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att bidra i den fortsatta implementeringen och utvecklingen av vårt medlemssystem och våra digitala processer. Du kommer också arbeta med rådgivning och service till medlemmar och förtroendevalda i professionsfrågor samt ha kontakt med vår studentstyrelse och studentmedlemmar.

DIN BAKGRUND
Du har akademisk utbildning, kanske är du fysioterapeut. Har du utbildning och/erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete och digitaliseringsfrågor är det en tillgång, liksom av arbete inom en facklig organisation. Du har vana att coacha och handleda andra. Du har lätt att ta egna initiativ och att arbeta tillsammans i team. Vi tror att du är utåtriktad, tydlig, kreativ och har god känsla för bra service. Du har lätt för att leda, entusiasmera och skapa engagemang. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

KONTAKTUPPGIFTER
Förbundsdirektör: Helena Pepa
tel: 070-334 04 84
e-post: helena.pepa@fysioterapeuterna.se

Facklig kontaktperson för Saco: Charlotte Chruzander
tel: 08 – 567 061 07
e-post: charlotte.chruzander@fysioterapeuterna.se

SÅ HÄR SÖKER DU
Ansökan görs via e-post till kansli@fysioterapeuterna.se och ska vara oss tillhanda senast den 10 oktober 2020.

Roll: Handläggare
Antal lediga tjänster: 1
Sista ansökan: 10 oktober 2020
Anställningsform: Vikariat