Vi söker färdigutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter för ett antal fasta tjänster, men vi har även startat rekryteringen till sommarvikariaten 2023.

Om arbetsgivaren
Enheten Arbetsterapi och fysioterapi är en tvärprofessionell verksamhet med ungefär hundra medarbetare fördelade på tre enheter vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) i Skövde och Lidköping. Professionerna som finns hos oss är fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, rehabkoordinatorer och medicinska sekreterare.

Vi bedriver både planerad och akut rehabilitering inom den somatiska vården för vuxna och barn och våra arbetsdagar är mycket omväxlande och stimulerande. Ingen dag är den andra lik! Vi erbjuder dig bra utvecklingsmöjligheter, en härlig personalgrupp som har kul tillsammans och en ledning som är intresserad av att lyssna på dina tankar och idéer.

Lediga tjänster just nu
Vi söker färdigutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter för ett antal fasta tjänster, men vi har även startat rekryteringen till sommaren 2023 och söker då både arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. För att läsa om alla lediga tjänster – klicka på länken! https://www.vgregion.se/skas-at-ft

Patientgrupper
Både vuxna och barn inom samtliga somatiska specialiteter som finns på SkaS.

Arbetssätt
Vi arbetar både inom öppen- och slutenvård. Fördelningen mellan öppen och sluten vård är ca 30 – 70 procent. De flesta av våra medarbetare har möjlighet att arbeta med sin patientgrupp både inom öppen -och slutenvård. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga professioner och vi har stor nytta av varandras kompetens och erfarenhet. Vi träffar patienterna enskilt och i grupp. Inflöde av patienter på avdelningarna via rapport eller konsultremiss.

Arbetstider
Dagtid, måndag till fredag.

Karriär- och kompetensmöjligheter
Vi uppmuntrar våra medarbetare att investera tid i sin egen utveckling och för detta har vi bland annat en kompetensutvecklingsplan med goda möjligheter till kompetensutveckling.
För nya medarbetare har vi ett strukturerat introduktionsprogram som vi ständigt förbättrar. Dessutom erbjuder vi alla nya medarbetare att ingå i vårt mentorprogram.

Mentorprogram
Mentorsprogrammet erbjuds alla nyanställda. Arbetssättet är väl inarbetat och erbjuds som en del av introduktionen på arbetsplatsen. Med mentorprogrammet får man som anställd tillgång till en erfaren mentor vars viktigaste uppgift är att vara ett stöd och bollplank i din professionsutveckling. Mentorerna arbetar med ett coachande och vägledande förhållningssätt. Metodhandledning, det vill säga frågor som ”så här gör man” sker inom den egna arbetsgruppen. Tillsammans kan mentorn och adepten belysa dilemman som uppstått i det dagliga arbetet i mötet med patient och kollegor.

Mentorerna har olika kompetensområden, många års erfarenhet och ingår inte i den närmaste arbetsgruppen. Dialogen mellan mentor och adept pågår under ett år, oftast med en träff per månad i ca en timma.

Att få vara mentor
Vi som är med i mentorsgruppen har jobbat i många år. Vi tycker det känns bra att ha möjligheten att kunna stötta nyexaminerade och de som är nya i sjukhusets värld. Under det första året är det mycket som är nytt. Förutom adeptens metodhandledning med någon i sin egen arbetsgrupp, kan vi som mentorer stötta adepten att forma sin yrkesroll. Vi gläds med adeptens utveckling under det år man träffas. Vi följer hens process att bli tryggare i sin yrkesroll, i arbetsgruppen, på avdelning och mottagning. De adepter som deltagit i mentorprogrammet har utvärderat det positivt då de bland annat fått möjlighet att reflektera kring frågeställningar ur olika perspektiv. Vi känner oss starka i vår övertygelse att adepterna växer tillsammans med oss.

Mer information på vår webb
För att läsa om alla lediga tjänster – klicka på länken! https://www.vgregion.se/skas-at-ft

Roll: Fysioterapeut/sjukgymnast
Antal lediga tjänster: Flera
Anställningstyp: Tillsvidare samt sommarvikariat.