Fysioterapeut till Vuxenhabiliteringen i Hässleholm

Är du en fysioterapeut som trivs att med ett omväxlande och utvecklande arbete och att befinna dig i ett kreativt arbetslag? Bli vår nya kollega på Vuxenhabiliteringen i Hässleholm!

OM ARBETSPLATSEN
Habilitering och Hjälpmedel i Region Skåne har ett viktigt och utmanande uppdrag; att göra livet enklare för barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi har 800 medarbetare inom en rad olika kompetensområden, som tillsammans arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån egna val. Vi erbjuder stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet. Våra verksamhetsområden är Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering, Hjälpmedelsverksamhet och Syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer över 18 år med intellektuellt funktionshinder, rörelsehinder samt autismspektrumstörningar. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi vänder oss även till närstående samt personal. Verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team med arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut och specialpedagog.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Är du en fysioterapeut som trivs att med ett varierande och utvecklande arbete och att befinna dig i ett kreativt arbetslag? Ta chansen och bli vår nya kollega på Vuxenhabiliteringen i Hässleholm! På vår enhet arbetar vi tillsammans stöttande gentemot varandra och har en god stämning. Vi har respekt för varandras profession och finner glädje i varandras kunskap och erfarenheter. Här kan du göra skillnad. Varje dag.

Din roll som fysioterapeut innefattar att ge råd, stöd, behandling, förskriva hjälpmedel och följa upp ortopedtekniska hjälpmedel. Vi arbetar med arbetssättet habiliteringsplanering där mål och planering tillsammans med patienten är viktiga inslag. Insatser kan ges både individuellt och i grupp. Att handleda och ge stöd till för patienten viktiga personer i omgivningen ingår också i arbetsuppgifterna. I rollen som teammedlem förväntas du bidra med den sjukgymnastiska/fysioterapeutiska kompetensen samt ett gott samarbete med övriga teammedlemmar. Vuxenhabiliteringens sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för inrapportering till nationella kvalitetsregistret för CPUP.

Vad säger kollegorna? Hör våra medarbetare berätta om hur det är att jobba i Habilitering och hjälpmedel genom att klicka här!

DINA KVALIFIKATIONER
Gällande den formella kompetensen är du legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska, lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet av arbete med personer inom vuxenhabiliteringens målgrupp och kompletterande utbildningar som arbetsgivaren bedömer värdefulla är meriterande. Giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten.

Vuxenhabiliteringen söker medarbetare som ser möjligheter och utmaningar i en organisation i förändring och som är positiv till tvärfackligt arbete och samverkan med olika organisationer. Du är en ansvarstagande person och har en god känsla för service gentemot patienter, anhöriga och samarbetspartners. För att trivas i rollen har du lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga. Du ser utmaningar som möjligheter och väljer att fokusera på lösningar. Viktigt för tjänsten är även att du har en naturlig fallenhet för att bemöta alla människor på ett trevligt och respektfullt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!


ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetstid: Dagtid samt kvällstjänstgöring 1 dag i veckan (16.30 18.30) utöver övrig arbetstid. Kompenseras med ledighet en halv alt. heldag i månaden.

Tillträde: Enligt överenskommelse

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktpersoner:
Göran Steen, Enhetschef
Telefon 044-19 45 80

Frida Johansson, fysioterapeut
Telefon 0451-298864

Facklig företrädare:

Anna Östblad, Fysioterapeuterna
Telefon 0411-99 56 50

OM ANSÖKAN: Ansökan sker via arbetsgivarens webb. Läs mer här!

SISTA ANSÖKAN: Sista ansökningsdag är 15 november 2018.

Arbetsgivare: Region Skåne
Verksamhet: Vuxenhabiliteringen i Hässleholm
Yrkesroll: Leg sjukgymnast alt. leg fysioterapeut
Sista ansökan: 15 november 2018
Anställningsform: Heltid, tillsvidaretjänst

2018-10-29|PLATSANNONS|