Tålamod. Mod att tåla. Det får vi alla öva oss i nu. Vi bara måste hålla ut. Dag för dag. Vecka för vecka. Månad för månad. Vi vet inte hur länge till. När jag skrev förra ledaren var situationen med pandemin alldeles ny. Nu har limbotillvarons oro och krishantering pågått mycket längre än vi först förstod.

Vad kan vi luta oss emot när det skakar? Vissa har gott om pengar eller trygga anställningar. Andras inkomster försvann direkt. En del har en god fysisk hälsa eller ungdom, medan andra är i riskgrupp eller äldre. Vissa känner sig mentalt starka. För andra sviktar psyket sedan en tid. Det räknas också hur man hade det innan viruset kom. För den som redan var nedsliten, kan en ny kris hota att stjälpa livslasset. Oavsett vem du är i det här, så är en pandemi ingen lätt sak att hantera. Och när vi har det svårt behöver vi luta oss mot varandra. Och vetskapen att också detta ska gå över.

Tidigare generationer har klarat enorma umbäranden i form av världskrig och virusutbrott – och till slut kommit ut på andra sidan. Vi kommer också att göra det. Men vi är inte där än. Till dess får vi i all ödmjukhet uppmuntra varandra till uthållighet. För vi människor är gjorda för att klara riktigt svåra saker och vi har en förmåga att förändras och ställa om när livet ställs på sin spets.

Många av er har nu behövt göra tuffa omställningar. Och det är bara du som vet exakt vad det har kostat dig. De flesta av oss är också supervana att klara oss själva, inte minst för att karriären och livet har krävt såväl självständighet som styrka. Men även om ensam kan vara enormt stark, behöver vi också be om hjälp när vi själva inte räcker till. Det här är en sådan situation. Vi behöver varandra för att hålla ut hela vägen igenom. Just för detta har förbundet snabbt ställt om sin verksamhet för att ge stöd och hjälp till dig som medlem.

Tidningens mål under krisen är att berätta hur pandemin påverkar dig som fysioterapeut och att sprida aktuell kunskap, korrekta fakta och användbara tips om fysioterapi vid covid-19 genom att intervjua de som står i första ledet för att rädda liv och funktioner. Detta temanummer är en del i det, men följ oss även på fysioterapi.se/nyheter där vi lägger ut det senaste materialet.

Läs aktuellt nummer här!

”Många av er har nu behövt göra tuffa omställningar. Och det är bara du som vet exakt vad det har kostat dig.”