Ett nyutvecklat, mer varierat bålträningsprogram gav strokepatienter bättre bålkontroll, balans och självständighet och minskade deras fallrisk.

Träningsprogrammet togs fram för en pakistansk studie och skilde sig från den sedvanliga balansträningen på tre sätt: Dels ingick dual-task-övningar, med en parallell kognitiv uppgift. Dels ingick övningar i flera rörelseriktningar, såsom att sträcka sig diagonalt. Dels ökades intensiteten genom att patienterna fick anstränga sig mer, till exempel med fria vikter när det var påkallat. Patienterna i försöksgruppen genomförde dock lika mycket träning räknat i antal repetitioner. Både försöksgruppen och kontrollgruppen tränade 45 minuter per dag, fem dagar i veckan i tre månader.

Bålkontrollen, mätt med Trunk Impairment Scale, förbättrades signifikant i båda grupperna, men försöksgruppen fick dessutom signifikant bättre resultat än kontrollgruppen. Även Timed-up-and-go, Bergs balansskala och gånghastighet var signifikant bättre i försöksgruppen. Uppföljningar efter ett halvår och ett år visade också på mindre fallrisk.
84 patienter deltog i studien. De hade haft sin stroke mellan tre och tolv månader tidigare och kunde gå minst 10 meter utan assistans. Genomsnittsåldern var 62 år.

Ahmed et al. Effects of intensive multiplanar trunk training coupled with dual-task exercises on balance, mobility, and fall risk in patients with stroke: a randomized controlled trial. J Int Med Res 2021 Nov; 49(11): 03000605211059413. online 2021 Nov 23.

Annika Olsson
frilansskribent

Förutom bålkontrollen var Timed-up-and-go, Bergs balansskala och gånghastighet signifikant bättre i försöksgruppen. Foto: Colourbox