I mars 1943 publicerades det allra första numret av förbundets medlemstidning med titeln Tidskrift i sjukgymnastik. Sedan dess har den bytt namn, innehåll och utseende flera gånger.

Så här såg tidningen ut 1943, 1957 och 1989.

1943 såg visionen för förbundets medlemstidning ut så här: ”Tidskrift i Sjukgymnastik vill söka hålla kåren à jour med vad som händer av intresse i fackliga frågor genom artiklar av läkare och sjukgymnaster, referat och recensioner av facklitteratur, bekantgöra rön och forskningsresultat av vikt för sjukgymnastens arbete och även ta upp aktuella yrkesfrågor och problem till diskussion. (…) Sist men inte minst vill tidskriften bidra till att stärka samhörigheten mellan Sveriges leg. sjukgymnaster. (…) Det är vår förhoppning att Tidskrift i Sjukgymnastik skall fylla en uppgift som kår- och fackorgan och på så sätt bidra till att fördjupa intresset och kunskaperna, båda nödvändiga förutsättningar för en ansvarsmedveten yrkesinsats.”

Sjukgymnasterna som startade tidskriften brann för att kåren skulle ha en egen tidning, men att gång på gång få ihop den var inte alltid så enkelt. En del höll på många år, andra orkade bara en kortare tid. I nr 3, 1966 kastar redaktören Margareta Evertun in handduken. ”Det är inte lätt att ro en tidning i land. Inte bara en utan en varje månad. (…) Många uppslagsändar får redaktören: Vi vill läsa om det. Vi vill höra något om det…! Jag vill sparka tillbaks bollen och säga SKRIV! ”

Från början var det mest läkare som stod för den kliniska bevakningen, men i takt med att fler sjukgymnaster började forska kom fler artiklar direkt ur kåren. Till sist upphörde läkarnas medverkan helt. En titt på tidningens utveckling ger alltså en bra överblick över sjukgymnasternas akademisering. Vid årsskiftet 2006 startades till exempel den uppskattade artikel-serien Forskning pågår som sammanfattar fysioterapeutisk evidens på olika områden.
När det gäller vem som beslutar över innehållet har också stora förändringar skett. Tidningen har gått från att vara en produkt styrd av förbundsstyrelsen till en journalistiskt fristående tidning. Det var på 80-talet som redaktionen började utveckla en mer självständig hållning till förbundet – vilket också speglade utvecklingen i fackförbundsvärlden och samhället där diskussioner om demokratiska värden tog allt mer plats. En självständig tidning var nödvändig för att behålla läsarnas förtroende för sin facktidning, men det skedde inte utan gnissel.  I nr 6, 1989 publicerar chefredaktören Kerstin Danielsson ett öppet brev till läsarna:
”Många fackförbundstidningar (…) lever i ett bistert klimat med hot om kontroll och styrning. En mängd exempel finns i dag på detta. Ytterst är det förbundens medlemmar som måste fråga sig vilken slags tidning de vill ha – en fri granskande tidning eller en styrelsemegafon.”

Två gånger sedan premiären för 75 år sedan har tidskriften bytt namn. 1957 döptes den om till Sjukgymnasten, och 2006 fick den heta Fysioterapi. Visionen att stödja fysioterapeuters yrkesutveckling och erbjuda senaste nytt i professions- och fackliga frågor består, men både utseende, innehållsmixen och tonfallet i texterna har över åren förändrats mycket. Den senaste omgörningen av pappersutgåvan skedde i januari 2016.
En modern tidning är också beroende av digitala kanaler. Sedan hösten 2016 ger redaktionen regelbundet ut digitala nyhetsbrev och sedan januari i år finns såväl nyheter som platsannonser på tidningens nya och mobilanpassade webb. I det lilla formatet finns tidningen Fysioterapi även på Facebook, Twitter och Instagram. Kort sagt: En modern 75-åring i ständig framåtrörelse.

Läs mer: När tidningen fyllde 70 år 2013 gjorde vi en större genomgång av tidningens utveckling sedan 1943.
Du hittar hela genomgången här.