När fem anställda fick exakt samma lönepåslag agerade det fackliga ombudet Malena Eklund. Nu har arbetsgivaren bett om ursäkt, lovat att inte göra om det – och betalat en kompensation.

Enligt kollektivavtalet ska lönen vara individuell och differentierad. Foto: Colourbox

Malena Eklund är sedan mer än tio år fackligt förtroendevald på sin arbetsplats i en kommun i södra Sverige.
– Det har aldrig varit några problem, säger hon. Löneöversynerna har genom åren fungerat bra och jag har aldrig reagerat över något.
Men när de nya lönebeskeden meddelades i våras behövde hon för första gången be förbundet om hjälp. På rehabenheten var de nämligen fem personer, både fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som fått exakt samma lönepåslag: 650 kronor.
– Summan har aldrig någonsin varit så låg, säger Malena Eklund. Men inte bara det, vi hade fått exakt samma. Hur kan det komma sig att vi är på öret värda lika mycket allihop när det är individuell lönesättning som gäller?

Enligt kollektivavtalet ska lönen vara individuell och differentierad, vilket det ju inte var tal om här. Malena och kollegorna ifrågasatte den homogena löneökningen, men chefen – som var ny på sin post – hävdade att hon gjort rätt. Hon motiverade också det snåla utrymmet med att hon hade behövt ta ur lönepotten för att ge mer till några personer som halkat efter rejält i löneutvecklingen. Det som blev kvar fördelade hon lika.
– Då reagerade jag kraftigt och kontaktade förbundet, säger Malena Eklund. Jag fick hjälp av en ombudsman som direkt sa att det inte är rätt och att det strider mot kollektivavtalet.
Efter ett par möten tillsammans med facket och HR insåg chefen att hon trots allt inte följt den avtalade löneprocessen, bad om ursäkt och lovade att göra rätt vid nästa löneöversyn. Dessutom fick de fem personer som fått 650 kronor ytterligare en hundralapp var som kompensation. Malena Eklund är nöjd.
– Först ville jag att hela löneprocessen skulle göras om, säger hon, men när vi fick kompensation och löfte om att det inte ska upprepas backade jag. Chefen var ju bara okunnig och visste inte hur det skulle gå till, men har nu lärt sig det. Dessutom, det här hjälpte även arbetsterapeuterna. Det visar att vi kan hjälpa varandra över professionsgränserna.

Fysioterapeuternas ombudsman Elba Abreu säger att det inte är första gången som arbetsgivare inte följer den avtalade löneprocessen. Det händer regelbundet, även om det i år har varit extra flagrant.
– Det beror framför allt på okunskap, på nya chefer och på att HR inte tar sitt ansvar och informerar cheferna om vad som gäller, säger hon. Det är oftast HR som sitter i löneöverläggningarna, och kommer man då till exempel överens om att en yrkesgrupp ska prioriteras så måste lönesättande chefer informeras om det.
Som arbetstagare måste man alltså hålla koll på att lönebeskedet stämmer med överenskommelsen, säger Elba Abreu. Ska man enbart ha lön efter prestation, eller kommer det också finnas ett extra påslag för att man ska prioriteras? Misstänker man att löneprocessen inte genomförts korrekt behöver man kontakta sitt fackliga ombud. Finns det inte något sådant tar man kontakt med förbundets ombudsmän på kansliet i Stockholm. Det kan verkligen löna sig, poängterar Elba Abreu.
– Bara för att lönen sätts i dialog med medarbetaren betyder det inte att vi inte bevakar löneprocessen. Men för att kunna göra det måste vi också veta när det behövs. Medlemmar och fackliga ombud måste därför kontakta oss när något inte fungerar. Annars kan vi inte hjälpa.

  • Fakta: Lön

    Enligt förbundets kollektivavtal ska lönen vara ”individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat”. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Löneöversynen (inom region och kommun) / lönerevisionen (inom privat sektor) är den årliga rutin där lönerna ses över för att motsvara individen bidrag till verksamheten.

    Källa: fysioterapeuterna.se