Ett experiment och ett äventyr som hon gärna gör om. Så beskriver fysioterapeuten Elvira Lange från #physiotherapistsforfuture tågresan från Göteborg till WCPT i Genève.

Elvira Lange skriver en avhandling om fysisk träning för äldre personer med reumatoid artrit. I Genève presenterade hon en poster på ämnet. Foto: Filip Lange

Varför tåg?
– Framförallt av klimatskäl. Men jag gjorde det också för att visa för mig själv att det faktiskt går att åka tåg ut i Europa – och därmed utgör jag också ett exempel för andra. Vi var åtminstone fyra fysioterapeuter från västkusten som valde tåget. För mig var det verkligen ett experiment och äventyr eftersom jag inte har åkt tåg utanför Sveriges gränser innan. Dessutom hade jag familjen med mig, vi passade på att ta semester i samband med kongressen. Mina barn är tre och sex år.

Hur gick det då?
– Väldigt, väldigt bra! Det gick som på räls! Tågen gick enligt tabell, det var lätt att hitta i samband med byten och det fanns gott om plats ombord. Standarden var som den vi är vana vid i Sverige, vi fick plats med allt bagage och oftast fick vi sittplats med bord vilket är bekvämt när man reser med barn. Nattåget höll samma standard som hemma. Framförallt var det här bra ur miljösynpunkt, men vi fick också en rolig resa! Inte minst med barnen blev det spännande att prata om vilka länder vi åkte igenom. Trots att vi bara passerade genom Tyskland så fick vi en känsla av att vi var där och hur det såg ut. Det har varit ett roligt resealternativ och jag kommer definitivt att göra det igen.

Hur lång tid tog det? Och var det dyrt?
– Det tar ungefär ett dygn från Göteborg till Genève. Jag har inte undersökt några flygalternativ själv, men jag och kollegerna som åkte tåg har haft kontakt med olika resebyråer via jobbet som alla sagt att det blir dyrare att åka tåg. Så nej, något budgetalternativ kan man inte säga att det är.

Du ordnade en klimatmanifestation på plats i Genève. Berätta!
– I anslutning till kongressens invigningsceremoni passade vi på att samla några fysioterapeuter under #physiotherapistsforfuture. Bara genom att samlas, och ta en bild, blir det ett bra tillfälle att prata om hur vi både som fysioterapeuter och privatpersoner kan göra skillnad.

Hur tycker du att klimatfrågorna angår Fysioterapeuterna och WCPT?
– Det är klart att om arbetsgivare och yrkesorganisationer i en klimattung industri tog det här ansvaret så skulle det få större effekt, men att någon annan kan göra större nytta är inte en ursäkt för att inte vi ska göra det vi kan. Vi behöver alla vara med på olika sätt. För våra organisationer kan det för det första handla om att synliggöra hur fysioterapeutisk kompetens specifikt kan användas och komma till nytta i omställningen mot en hållbar framtid. För det andra kan det för organisationerna handla om rent praktiska saker som hur vi planerar våra möten, vad vi äter och var vi lägger dem. Vilka mötesformer väljer vi? Om vi ordnar en konferens, vilka möjligheter finns det att ta sig dit? En världsorganisation kommer alltid behöva ha influgna gäster, men att vara med och normalisera olika reseformer tror jag gör skillnad.

Fotnot: Fler fysioterapeuter valde miljövänliga transportmedel. Mandie Thomas från London cyklade hela vägen. Det tog nio dagar. Läs om henne här.

  • DETTA ÄR WCPT

    World Confederation of Physical Therapy (WCPT) är en icke vinstdrivande organisation för fysioterapeutorganisationer i olika länder. Den arbetar bland annat med att utforma rekommendationer, riktlinjer och policydokument för utbildning och professionsinnehåll.

    Sverige har varit med sedan starten den 8 september 1951 och var då ett av elva medlemsländer. I dag är antalet medlemsländer uppe i 121 stycken, varav de senaste 13 valdes in på kongressen i Genève nu i maj.

    Alla medlemsländer har rätt att delta i General Meeting som är organisationens årsstämma som hålls i anslutning till kongressen. Där väljs ordförande samt vice ordförande. Där bestäms också vilka policydokument, strategiska riktlinjer och prioriteringar som ska gälla kommande fyra år. General Meeting hålls vart fjärde år, medan kongresserna hålls vartannat.

    WCPT har sin bas i England och ordförande är irländska Emma Stokes.